19 projekter om verdensmål og nye fællesskaber

19 projekter om verdensmål og nye fællesskaber

Redaktionel dato: 7. januar 2021

Lige før nytår bevilligede DFS over to millioner kroner til af afprøve nye ideer og nå nye målgrupper i det folkeoplysende arbejde. Blandt projekterne er fysisk-virtuelle hybridmøder, ungeråd i aftenskolen og ”fiksefredag” for mere genbrug.

Af Stine Hohwü-Christensen

Et af de støttede projekter handler om "fikse-fredage", hvor man kan styrke genbruget. I Norge - billedet - er fiksedage et kendt fænomen.

Et af de støttede projekter handler om "fikse-fredage", hvor man kan styrke genbruget. I Norge - billedet - er fiksedage et kendt fænomen.

Under temaerne Verdensmål og Nye Fællesskaber kunne folkeoplysende foreninger i efteråret søge om udviklingsmidler hos DFS.

Med de to temaer har det været målsætningen at sætte fokus på, hvordan folkeoplysningen kan bidrage til et mere bæredygtigt samfund helt ude i de lokale led, hvor deltagerne blive aktivt involveret. Samtidig skal puljemidlerne støtte arbejdet med at udvikle nye former for fællesskaber, når vi ikke kan mødes fysisk, sådan som det er tilfældet under corona-nedlukningen.

Tallene

Fra de to udviklingspuljer, Kulturministeriets pulje til lokal folkeoplysning og DFS’ udviklingspulje til folkeoplysning, har DFS i alt uddelt knap 2 millioner kr.

I DFS’ udviklingspulje blev der søgt for 1.334.050 kr. Puljen var på 645.000 kr. og disse midler er nu fordelt på syv projekter.

I Kulturministeriets pulje til lokal folkeoplysning blev der søgt for 1.585.335 kr. Her var puljen på 1.198.750 kr. og disse midler er nu fordelt på 12 projekter, der skal komme folkeoplysningen som helhed til gode.

Desuden har syv DFS-medlemmer modtaget hver 40.000 kr. i driftstilskud i DFS’ Støttepulje.

Hybridarrangementer og ungeråd

Netop corona har været udgangspunktet for flere projektidéer. Et eksempel er Demokrati i Europa Oplysningsforbundet, hvis hovedfokus for aktiviteter før covid-19 var fysiske debatmøder. De ønsker at afprøve hybridarrangementer, hvor fysiske og digitale elementer spiller sammen. Projektet skal bl.a. munde ud i en håndbog med tips og tricks til andre, der ser en mulighed i at gå den hybride vej.

Hos AOF Center Odense skal projektmidlerne bruges til at etablere et ungeråd i aftenskolerne for at give denne gruppe en stemme og for at fremtidssikre aftenskolen. De unge skal arbejde med både udvikling af nye rammer og organiseringsformer.

Bæredygtige madvaner og Fiksefredag

Organisationen ’Verdensmål i hverdagsliv’ vil skabe debat om vores fødevaresystems bæredygtighed og skubbe vores madvaner i en mere bæredygtig retning. Det skal ske med bl.a. besøg hos lokale regenerative fødevareinitiativer, hvor deltagere skal tilberede planterig mad.

Oplysningsforbundet Fora vil også sætte fokus på bæredygtig hverdag – hver dag. Det skal ske ved at udvikle konceptet ’fiksedag’, som er et workshopbaseret tilbud om at blive bedre til at genbruge ved at fikse fremfor at smide ud. Tanken er, at det skal fungere som et alternativ til shoppe-dagen, Black Friday.