31 projekter modtager penge fra DFS’ puljer

31 projekter modtager penge fra DFS’ puljer

Især unge og bæredygtighed er omdrejningspunktet blandt mange af de projekter, der har fået bevilget penge fra DFS’ puljer.

Klimakærlig madskole. Håndværk som værn mod mistrivsel. Aktivist-skole for unge. Det er blot nogle af de projekter, som kan gå fra at være idéer på tegnebrættet til nu at blive til virkelighed, fordi de har fået bevilget penge fra DFS’ puljer. 

DFS har uddelt knap 2,5 millioner kroner til i alt 31 projekter fra tre puljer.

DFS’ egen udviklingspulje har bevilget penge til ni projekter. Fra Kulturministeriets pulje til lokal folkeoplysning, som DFS administrerer, er der blevet bevilget penge til 15 projekter.

Derudover vil syv organisationer modtaget penge fra DFS’ Støttepulje. Her er tale om penge til økonomisk trængte organisationer.

Der er blevet søgt for knap 4,2 millioner kroner og uddelt knap 2,5 millioner kroner.

Årets tema for udviklingspuljerne har i år været FN’s Verdensmål, og fokus har i mange af projekterne været bæredygtighed eller unges engagement. Men samtidig er mangfoldigheden og idérigdommen stor blandt de 31 projekter, der nu har fået en økonomisk saltvandsindsprøjtning til at få projekterne ført ud i livet.

Som ringe i vandet

Blandt andet har organisationen Verdensmål i Hverdagsliv fået godt og vel 97.000 kroner i støtte til at etablere en såkaldt klimakærlig madskole. Idéen er at arrangere 10 klimakærlige madaftner i lokale skolekøkkener, hvor deltagerne prøver kræfter med at tilberede planterige retter.

Meningen er at projektet herefter skal brede sig som ringe i vandet. For efter workshoppen er deltagerne klædt på til selv at være vært for lokale klimakærlige madaftner i deres lokale skoles skolekøkken. Når deltagerne går mætte og inspireret hjem fra de klimakærlige madaftner, er de engageret og motiveret til at invitere til klimakærlige madaften i deres eget hjem for familie, naboer, overboer, venner, kolleger. Samtidig er de ambassadører for at få flere til at prøve planterig mad og til at sprede historien om de klimakærlige, planterige madaftner.

Fora har modtaget 160.000 kroner til et pilotprojekt, hvor de skaber håndarbejde- og håndværksforløb for unge, der oplever en eller anden form for mistrivsel. Formålet er at fremme trivslen blandt de unge og indsamle kvantitative data om, hvordan deltagelsen i fx håndarbejde kan fremme unges selvvurderede trivsel. Forløbet skal først og fremmest hjælpe deltageren med at finde ro og fordybe sig i et håndværk og derudover vække skaberglæde hos de unge.

I Daghøjskoleforeningen kan de med godt og vel 150.000 kroner søsætte et projekt, hvor de vil undersøge, hvilke strategier og metoder, som de folkeoplysende skoler skal benytte sig af, hvis de vil motivere flere til at deltage i forberedende voksenundervisning (FVU). I projektet er særligt fokus på FVU-digitalt og FVU-engelsk. 

De fik tilskud i 2024

Ny runde

Puljerne åbner igen for ansøgninger i starten af 2025. Hvad temaerne for puljerne bliver for næste ansøgningsrunde bliver meldt ud i løbet af efteråret.