400 kulturelle foreninger fik corona-støtte

400 kulturelle foreninger fik corona-støtte

Redaktionel dato: 18. maj 2021

DFS og DUF har uddelt over 10 mio. kr. til 400 corona-ramte kor, orkestre, teatre og kulturhuse via Kulturpuljen. Men der er stadig brug for en fleksibel sommerpakke, der giver bedre vilkår for de folkeoplysende aktiviteter.

Af Frederik Thorkild Bjerglund Madirazza

Søgningen til Covid-19 Kulturpuljen viste et stort behov for hjælp til amatørkulturen og de frivillige kulturar-rangører, der har været hårdt ramt af corona-restriktionerne.

DFS og DUF har nu uddelt 6.625.000 kr. i puljens anden runde til 225 foreninger. I alt er der dermed blevet uddelt over 10 mio. kr. til 400 foreninger over to ansøgningsrunder.

Kulturpuljen blev oprindeligt etableret på baggrund af en politisk aftale mellem næsten alle Folketingets partier. Formålet var at yde økonomisk støtte til foreninger, der har været ramt af nedlukning af aktiviteter og restriktioner i forbindelse med COVID-19.

Aflysninger og mistede indtægter

Midlerne fra puljen er gået til foreninger over hele landet, der har fået dækket afholdte udgifter og tabte indtægter.

Der er bl.a. givet støtte til afholdte udgifter i forbindelse med aflyste arrangementer, tabte indtægter for aflyste arrangementer, tabte billetindtægter pga. restriktioner, der har nedsat publikumsantal, mistede sponsorater, mistede medlemskontingenter og tabte indtægter for lokaleudlejning.

Villy Dall, der formand for Amatørernes Kunst og Kultur Samråd, AKKS, peger på, at Kulturpuljen har været helt afgørende for at holde hånden under de amatørkulturelle foreninger under nedlukningen:

”Vi glæder os over, at de tildelte midler er kommet mange af amatørkulturens foreninger til gode og har sikret flere gruppers overlevelse igennem denne vanskelige tid. Og der skal lyde en stor tak til DFS for deres arbejde med at få midlerne ud og leve hos vores medlemmer.”

Runde 2 i tal

Så meget blev uddelt

 • Puljens størrelse: 6.625.000 kr.
 • Samlet ansøgt beløb: 10.286.266 kr.
 • Antal ansøgninger: 266
 • Antal bevillinger: 225
 • Antal foreninger, der har fået det fulde ansøgte beløb: 103
 • Antal foreninger, der har fået et nedsat beløb: 122
 • Antal afslag: 41

Hvor endte pengene? (puljen skal sikre geografisk spredning)

 • Antal bevillinger i Jylland: 111
 • Antal bevillinger på Fyn: 20
 • Antal bevillinger på Sjælland: 94

Hvem fik pengene? (puljen skal sikre kunstnerisk spredning)

 • Kor og orkestre 154
 • Musikforening og øvelokaleforening 8
 • Forsamlingshus og kulturhus 12
 • Teater, revy og musikteater 39
 • Frivillig Kultur 6
 • Kulturelle Samråd 6

DFS ser frem mod sommerpakken

Parallelt med uddelingen af Covid-19 Kulturpuljen har DFS også haft fokus på den kommende sommerpakke, hvor DFS arbejder målrettet for, at pakken kommer til at understøtte afviklingen af de folkeoplysende aktiviteter i sommerperioden.

Sekretariatschef for DFS, Carolina Magdalene Maier, udtaler:

”Vi ser frem til vedtagelsen af sommerpakken. Det væsentligste er, at de folkeoplysende foreninger får mulighed for at udfolde sig til glæde for de mange borgere, der hungrer efter at deltage i folkeoplysende fællesskaber og kulturelle oplevelser i hele landet.”

Et af DFS’ fokuspunkter er, at sommerpakken bliver fleksibel – bl.a. ift. krav om omsætning hos ansøgerne, og at den skal kunne søges af både lokale, regionale og nationale aktører.

DFS' ønsker til sommerpakken