6 gode råd til at håndtere konflikter i foreningen

6 gode råd til at håndtere konflikter i foreningen

Redaktionel dato: 28. februar 2024

Hvordan bliver du bedre til at tackle de konflikter, der kan opstå i en forening? Torben Stenstrup, konsulent og landsformand for Dansk Oplysnings Forbund, giver gode råd. 

Arkivfoto

Arkivfoto

Hvis nogen skulle være i tvivl om, at foreningslivet kan rumme højspændte konflikter, så efterlod TV 2-dokumentarserien ”Balladen om kolonihaven” i sommer nok ikke meget af den tvivl tilbage hos seerne.

Serien, der fik en stor del af danskerne til at sidde klinet til skærmen for at følge det højdramatiske drama i kolonihaveforeningen Jørgen Berthelsens Minde uden for Aalborg, viste, hvor mange følelser, der kan komme i spil i civilsamfundet.

Konflikter er uundgåelige, når mennesker mødes – men de behøver ikke at eskalere. I en artikel i Altinget guider konsulent og landsformand for Dansk Oplysnings Forbund, Torben Stenstrup, til, hvordan vi kan håndtere konflikterne på en konstruktiv måde.

”Konflikter kan være ødelæggende og skabe dårlige arbejdsvilkår eller ligefrem splitte foreningen ad og få frivillige til at løbe skrigende bort. Men konflikter bygger også på forskelligheder og dynamikker baseret på nye tilgange til tingene, og derfor kan de også bidrage til at skabe udvikling i foreningen. De kan endda styrke relationer mellem nøglepersoner, når de håndteres rigtigt,” skriver han.

Ifølge Torben Stenstrup er det nemmere at håndtere konflikterne, når man ved hvilken type konflikt, der er tale om. Han ridser fire forskellige typer konflikter op:

  1. Instrumentelle konflikter: Uoverensstemmelser om fx konkrete mål, midler og arbejdsmetoder. Med andre ord er der tale om forskellige syn på, hvor man skal hen, og hvordan man skal komme derhen.

  2. Interessekonflikter: Uenighed om fordeling af knappe ressourcer – fx penge, arbejdsopgaver, fysisk plads eller frynsegoder.

  3. Værdikonflikter: Kamp om de personlige og kulturelle værdier, man er villig til at slås for. Det kan være religiøs overbevisning eller politisk ideologi.

  4. Personlige konflikter: Følelsernes kampplads, hvor der kan være mange irrationelle ting i spil, som kan handle om magtkampe eller mangel på loyalitet og tillid.

Torben Stenstrup skriver videre i Altinget, at konflikttype 1 og 2 handler om en konkret sag, og de kan derfor lettere fløses igennem en god dialog, mens konflikttype 3 og 4 er mere personlige og kræver en større arbejdsindsats for at skabe en forståelse for den andens handlemåder og måde at tænke på.

Torben Stenstrups gode råd til en leder i en forening

  • Som foreningsleder skal du undgå at tage parti eller at udtrykke dine egne holdninger.

  • Hold fokus på sagen, relationer og adfærd og undgå at tolke og vurdere på folks personlige motiver og hensigter.

  • Benyt et konfliktnedtrappende og anerkendende sprog. Stil åbne spørgsmål og vis oprigtig interesse for at finde nye svar og perspektiver hos konfliktens parter.

  • Husk, at de skridt, du som foreningsleder tager i den første, ophidsede fase, kan få konsekvenser for dine efterfølgende handlemuligheder.

  • Skab en mangfoldighedskultur i foreningen, hvor forskelligheder italesættes som en styrke og bruges som inspiration til at finde løsninger sammen – i stedet for at lede til konflikter.

  • Træn dine egne handlemuligheder, når du mærker, at vreden eller håbløsheden griber dig ind i en konflikt.