Åbent for ansøgninger til DFS-puljer

Åbent for ansøgninger til DFS-puljer

Redaktionel dato: 19. august 2021

Der er nu åbent for ansøgninger til DFS’ udviklingspuljer Bæredygtighed er igen i år et prioriteret tema. Nyt tema er videreudvikling af nedlukningens erfaringer med digital aktivitetsformer.

Det er DFS’ to udviklingspuljer til lokal folkeoplysning samt vores støttepulje, som man nu kan søge. Alle puljer åbner for ansøgninger d. 16. august. Ansøgningsfristen er d. 1. oktober 2021 kl. 23.59.

Udviklingspuljerne

En del af de udlodningsmidler, som DFS modtager, fordeler vi til vores medlemsorganisationer. Vi administrerer også en folkeoplysningspulje for Kulturministeriet. Herigennem understøtter DFS det folkeoplysende arbejde og udvikling i de folkeoplysende aktiviteter i hele Danmark. 

De to udviklingspuljer til lokal folkeoplysning retter sig begge imod projekter, der forsøger at udvikle nye måder at bedrive folkeoplysning på og at tiltrække nye målgrupper.

Der er kun to væsentlige forskelle på de to puljer. Den ene er, at DFS’ udviklingspulje er 2-årig, mens Kulturministeriets udviklingspulje er 1-årig, så sørg for at overveje hvor lang jeres projektperiode skal være. Den anden er, at oplysningsforbund og associerede medlemmer ikke kan søge DFS’ udviklingspulje. Her henviser vi til Kulturministeriets udviklingspulje.

Støttepuljen

Den tredje pulje - DFS’ Støttepulje - er målrettet vores medlemmer, der er økonomisk trængte. Vi kigger på organisationens økonomiske nøgletal i vores vurdering af ansøgningen, så her skal man sende sit seneste årsregnskab og budget med ansøgningen.

Prioriterede temaer i 2021

I 2021 opfordrer vi til, at udviklingsprojekterne relaterer sig til et af to temaområder, som DFS’ bestyrelse har besluttet at anspore til. Det første temaområde er en genganger fra tidligere år, hvor vi sætter vi fokus på, hvordan folkeoplysning kan bidrage til et mere bæredygtigt samfund og bruge FN’s verdensmål som værktøj.

Det andet temaområde drejer sig om, at DFS ønsker at sætte fokus på, hvordan der kan bygges videre på de gode erfaringer med digitale tilbud og aktiviteter, som Corona-krisen for alvor satte skub i.

Vi ønsker derfor at skabe mulighed for at fortsætte udviklingstrangen med digitale former ved at sætte fokus på projekter, som udforsker mulighederne for hvordan de digitale platforme kan understøtte de læringsprocesser, der finder sted i folkeoplysningen - gerne i kombination med det fysiske rum

Hvordan søger man?

Sørg for først at læse retningslinjerne til den pulje, din organisation ønsker at søge i. Derefter skal man enten logge ind eller oprette en profil i vores ansøgningssystem.

Vi opfordrer til, at man går i gang med at udfylde og skrive sin ansøgning i rigtig god tid. Når man er logget ind i ansøgningsskemaet, gemmer det automatisk arbejdet, så man kan altid vende tilbage til ansøgningen senere og udfylde mere eller omskrive sin tekst, inden den sendes ind.

En anden stor fordel ved at starte i god tid er, at der er tid til at ringe eller skrive til DFS, hvis man ønsker sparring eller kvalificering af sin ide i forhold til puljerne.

Søg puljerne her!

Info og inspiration

Vi har samlet gode råd til projektafvikling: 

Vi har også samlet erfaringer fra udvalgte projekter, der tidligere har modtaget DFS-puljestøtte til at udvikle og afprøve nye ideer.

Endelig har vi en grundig gennemgang af de forskellige puljer.

Stine Hohwü-Christensen
Kontaktoplysninger

Stine Hohwü-Christensen

Udviklingskonsulent

Hils på Stine

Email: shc@dfs.dk

Telefon: 33260376