Årets puljemidler er fordelt

Årets puljemidler er fordelt

Redaktionel dato: 18. november 2021

DFS har netop bevilget knap to millioner kroner. Det meste er gået til 17 udviklingsprojekter, der enten beskæftiger sig med verdensmål/bæredygtighed eller med digitale fællesskaber.

Et eksempel på craftivism, som Ungdomskoleforeningen har fået støtte til.

Et eksempel på craftivism, som Ungdomskoleforeningen har fået støtte til.

Af Stine Hohwü-Christensen

Udviklingsmidlerne er fordelt via to puljer, som DFS administrerer Kulturministeriets udviklingspulje til lokal folkeoplysning og DFS’ egen udviklingspulje til folkeoplysning. Derudover har seks økonomisk trængte medlemsforeninger modtaget 40.000 kr. hver.

Grønne omstillingsagenter og verdensmål for begyndere

Puljernes prioriterede temaer har i år været FN’s verdensmål og Digital Folkeoplysning. Mange ansøgninger har lænet sig op ad verdensmålstemaet og ønsker på forskelligvis at sætte bæredygtighed på dagsordenen via nytænkende og involverende initiativer rundt omkring i Danmark.

Et eksempel er Fora Hvidovre, som vil uddanne grønne omstillingsagenter i almene boligområder. Agenterne skal bl.a. igangsætte og drive grønne fællesskaber og inspirere øvrige beboere til klimavenlig levevis.
I Aalborg vil Folkeoplysnings Samvirket invitere til debatarrangementer og på virksomhedsbesøg for at engagere byens borgere i den kommunale strategi om bæredygtighed og grøn omstilling.

I podcastserien ’Verdensmål for begyndere’ vil Dansk Kvindesamfund inddrage både eksperter, influencere og unge, når de sætte spot på verdensmål 5, ligestilling mellem kønnene, på tværs af alle 17 verdensmål.

Festival og eksperimenter med nye formater

Ungdomsskoleforeningen skal stå i spidsen for en craftivism festival, der sætter fokus på, hvordan folkeoplysende foreninger kan bidrage til at skabe klima – og miljømæssige forandringer i arbejdet med kreativitet og håndværk. Festivalen skal motivere til et mere bæredygtigt tøjforbrug og at vise, bl.a. via modeshows og udstillinger, hvordan vi kreativt kan arbejde med genbrug mm. Ordet ”craftivism” er en sammentrækning af ordene craft (håndværk) og activism (aktivisme).

Hos Grundtvigsk Forum skal der eksperimenteres med rum, platform og målgruppe og med, hvad inddragelse, poesi og scenografi betyder for skabelsen af engagement.

Udover de her nævnte projekter skal der også arbejdes med grønne staldtips og fællesspisning, u-camps, unge demokrati-ambassadører og mange flere spændende udviklingsprojekter.

De 17 projekter

Puljeuddeling i tal

Fra de to udviklingspuljer, Kulturministeriets pulje til lokal folkeoplysning og DFS’ udviklingspulje til folkeoplysning, har DFS i alt uddelt 1.844.039 kr. Samlet blev der søgt for 3.143,512 kr.

I DFS’ udviklingspulje blev der søgt for 1.004.332 kr. Puljen var på 645.464 kr. og disse midler er nu fordelt på 6 projekter.

I Kulturministeriets pulje til lokal folkeoplysning blev der søgt for 2.139.180 kr. Her var puljen på 1.198.575 kr. og disse midler er nu fordelt på 11 projekter, der skal komme folkeoplysningen som helhed til gode.

Desuden har seks DFS-medlemmer modtaget hver 40.000 kr. i driftstilskud i DFS’ Støttepulje.