Banker må ikke afvise foreningskunder
Regeringsforslag:

Banker må ikke afvise foreningskunder

Redaktionel dato: 30. november 2023

Regeringen vil også holde øje med gebyrerne på foreningskonti. ”Det er dejligt, og vi vil følge det endelig lovforslag til dørs,” siger DFS’ formand, Per Paludan Hansen.

Erhvervsministeren og kulturministeren offentliggjorde forslaget i en Grønttorvets Idrætsforening, som har haft store problemer med at finde en bank, der vil have dem som kunde.

Af Michael Voss

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt og erhvervsminister Morten Bødskov offentliggjorde i denne uge, at de vil udarbejde et lovforslag om en basal betalingskonto til foreninger og mindre virksomheder.  De to ministre vil også kræve, at bankerne tilbyder kontoen til en rimelig pris.

Med forslaget adresserer ministrene et betydeligt problem for foreninger, som er gået fra den ene bank til den anden og tredje uden at finde en, der vil åbne en konto for dem. Ofte har de oplevet, at banken har krævet, at formand og kasserer flytter deres private konti over i banken, hvis foreningen skal have en konto.

Lovindgreb over for banker

Derfor har DFS sammen med de øvrige civilsamfundsorganisationer peget på lovgivning, der sikrer foreninger ret til en konto.

”Det er dejligt, at et intenst arbejde med alle parter - ikke mindst de to ministerier - fører til konkret lovgivning. Jeg glæder mig også over, at ministrene vil sikre rimelighed i bankernes gebyrer for samme konti,” udtaler Per Paludan Hansen og tilføjer:

”Det er en samfundsopgave at sikre, at foreningerne kan få en konto til en fair pris. Men der er også fortsat behov for, at der sker en reel nedklassificering af almennyttige foreningers risikovurderinger i forhold til Hvidvaskloven Det er også en samfundsopgave at sikre, at foreningerne ikke sættes i stå på grund urimelige kontrolkrav og lange sagsbehandlingstider, når de f.eks. skifter kasserer.”

Der foreligger endnu ikke et lovforslag, og erhvervsminister Morten Bødskov har meddelt, at det – af uklare årsager - først vil foreligge til næste efterår.

”Vi vil selvfølge følge dette arbejde nøje og helt til dørs, så loven faktisk opfylder de positive intentioner med den,” siger Per Paludan Hansen.

Opmærksomhedspunkter

I dette arbejde vil DFS have disse opmærksomhedspunkter:

  • Er det nødvendigt at udskyde lovforslaget i næsten et år?
  • Hvilke bankydelser får foreningerne adgang til med en basal betalingskonto?
  • Banker skal begrunde afvisningen af foreningskunder – men hvad bliver legitime grunde til afvisning?
  • Vil gebyrer, der dækker bankernes omkostninger, være rimelige for foreningerne – hvis bankerne stadig skal gennemføre samme omfattende kontrol som i dag på grund hvidvaskloven?
  • Vil løftet om kort behandlingstid holde, når foreningerne først må bruge uspecificeret tid på at få kundens forhold ”fuldt oplyst” – ikke mindst i lyset af Hvidvasklovens krav til fuld oplysning?