Brug VEU-udbydernes ekspertise

Brug VEU-udbydernes ekspertise

Redaktionel dato: 25. oktober 2023

Regeringen vil nedsætte en arbejdsgruppe, der skal forbedre arbejdet for voksne med læse og skrive-vanskeligheder. Praktikerne skal også med i udvalget, mener DFS og Dansk HF og VUC.

Pernille Brøndum og Per Paludan Hansen havde gerne set et øget taxametertilskud til udbydernes opsøgende arbejde.

Pernille Brøndum og Per Paludan Hansen havde gerne set et øget taxametertilskud til udbydernes opsøgende arbejde.

Som en del af trepartsforhandlingerne har regeringen forpligtet sig til at nedsætte en arbejdsgruppe, hvor arbejdsmarkedets parter skal være repræsenteret. Arbejdsgruppen skal udvikle modeller, der skal understøtte, at flere voksne screenes for læse- og skrivevanskeligheder og ordblindhed. Videre skal den arbejde med konkrete uddannelsestilbud.

Udbyderne mangler

Men de, der i dag arbejder praktisk på feltet, er foreløbig ikke inviteret ind i arbejdsgruppen. Det gælder blandt andet VUC’erne og de folkeoplysende tilbud på området: daghøjskoler og oplysningsforbund.

I et debatindlæg i netmediet A4/Uddannelse, den 24. oktober, opfordrer formanden for Dansk HF og VUC, Pernille Brøndum, og formanden for DFS, Per Paludan Hansen, regeringen til at invitere udbyderne med ind i udvalget fra starten. De skriver blandet andet

”Hensigten er, at der følges op med konkrete uddannelsestilbud. Og der lægges op til, at arbejdsgruppen skal lægge sig op ad Reformkommissionens anbefalinger på området, mens der kan inddrages øvrig relevant viden og erfaringer fra praksis.

Det er sådan set alt sammen udmærket. Men hvis der skal sikres en koordineret og sammenhængende indsats på området, og hvis screeningsindsatsen skal følges op af de rette uddannelsestilbud, så er det afgørende at få tænkt udbydernes perspektiver med i processen.”

Styrk det opsøgende arbejde

De to formænd er positive over for trepartsaftalen om Voksen- og Efteruddannelserne:

”Aftalen indeholder nemlig mange positive tiltag og intentioner, der sikrer et permanent løft af VEU-området og bedre vilkår for medarbejdere, virksomheder og ledige. Det er vigtigt i en tid, hvor der er mangel på kvalificerede medarbejdere i mange fag – særligt i velfærdsfagene,” skriver de blandt andet.

Men de havde gerne set, at aftalen styrkede muligheden for, at udbyderne af voksen- og efteruddannelse kan række ud til virksomheder via et øget taxametertilskud til opsøgende arbejde.

”Det ville have givet os flere muskler til at hjælpe virksomhederne med det administrative arbejde og bidrage til koordineringen med potentielle kursister, så flere kunne få glæde af OBU- og FVU-kurserne, skriver de.

Læs hele kommentaren