Centrale aktører mangler viden om folkeoplysningens efteruddannelsestilbud

Centrale aktører mangler viden om folkeoplysningens efteruddannelsestilbud

Redaktionel dato: 23. april 2024

DFS og Danske HF & VUC i Altinget: Virksomhederne mangler viden om folkeoplysningens ordblindeundervisning og forberedende voksenundervisning. Det kan gøre, at mennesker mister fodfæste på arbejdsmarkedet.

Formand for Danske HF & VUC, Pernille Brøndum og Dansk Folkeoplysnings Samråds formand, Per Paludan Hansen i fælles opråb i Altinget.

Formand for Danske HF & VUC, Pernille Brøndum og Dansk Folkeoplysnings Samråds formand, Per Paludan Hansen i fælles opråb i Altinget.

Af Frederik Thorkild Bjerglund Madirazza

”Op mod 250.000 danskere, der hver dag står op og går på arbejde, kæmper med læse- eller regnevanskeligheder. (…)

Det er en udfordring for det enkelte menneske, der risikerer at miste fodfæste på arbejdsmarkedet. Men det er også en udfordring for danske virksomheder og for samfundet som helhed, når manglen på arbejdskraft for alvor sætter ind i de kommende år.”

Sådan indledte Dansk Folkeoplysnings Samråds formand, Per Paludan Hansen, og formand for Danske HF & VUC, Pernille Brøndum, et debatindlæg på Altinget/Uddannelse i sidste uge. 

Afsættet var en ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut, hvor voksen- og efteruddannelsesudbydere peger på, at virksomhederne mangler viden om opkvalificeringstilbud som fx ordblindeundervisning (OBU) og forberedende voksenundervisning (FVU) i dansk, matematik, engelsk og it.

Faktisk peger 88 pct. af udbyderne på, at manglende kendskab til muligheder og vilkår udgør en væsentlig barriere for virksomhedernes brug af de eksisterende VEU-tilbud.

Det rigtige varer på hylderne

Det høje tal afdækker et paradoks, da der allerede findes mange velfungerende opkvalificeringstilbud, der kan styrke voksnes basale færdigheder.

Både VUC, oplysningsforbundene og daghøjskolerne har stor erfaring og succes med at udbyde fleksible og målrettede OBU- og FVU-kurser.

Kurser, der tager afsæt i det enkelte menneskes behov, motivation og kompetencer, og som ruster deltagerne til at opnå eller bevare varig og stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Målrettet, opsøgende arbejde

En løsning på problemet er bl.a. at styrke det opsøgende arbejde der, hvor målgruppen har deres daglige gang; på deres arbejde.

En tæt og fortløbende kontakt mellem voksen- og efteruddannelsesudbydere og virksomheder kan nemlig skabe motivation for at deltage i opkvalificering blandt både faglærte og ufaglærte.

Det virker fx for HF og VUC NORD og AOF Center Midtjylland, der har oplevet pæne stigninger i antallet af kursister til deres OBU- og FVU-kurser, efter de har intensiveret deres opsøgende arbejde ude hos virksomhederne.

Men det sker ikke af sig selv. Derfor opfordrede Per Paludan Hansen og Pernille Brøndum også til, at det opsøgende arbejde understøttes af et fast taxametertilskud, som kan give voksen- og efteruddannelsesudbyderne flere muskler til at hjælpe virksomhederne med det administrative arbejde og bidrage til koordineringen med potentielle OBU- og FVU-kursister.

*DFS repræsenterer voksen- og efteruddannelsesudbyderne AOF Danmark, DOF, FOF, LOF, Fora og Daghøjskoleforeningen.