Danskerne frygter misinformation

Danskerne frygter misinformation

Redaktionel dato: 14. februar 2024

To ud af tre danskere frygter falske nyheder, viser ny undersøgelse

Danskerne frygter i høj grad at blive manipuleret af falske nyheder, misinformation og desinformation, viser ny undersøgelse

Danskerne frygter i høj grad at blive manipuleret af falske nyheder, misinformation og desinformation, viser ny undersøgelse

Den digitale udvikling og brugen af online platforme har grundlæggende ændret måden, som vi kommunikerer og debatterer med hinanden på.

En ny undersøgelse ”Danskernes holdning til den demokratiske samtale på online platforme”, udarbejdet af det nyetablerede Center for sociale medier, tech og demokrati under Kulturministeriet, peger på, at danskerne oplever en række udfordringer.

Blandt andet viser undersøgelsen, at danskerne i høj grad frygter at blive manipuleret af falske nyheder, misinformation og desinformation.

Hele 66 procent af respondenterne – to ud af tre – erklærer sig enten ”overvejende enig” eller ”enig” i, at de er bekymrede for om udbredelsen af falske nyheder giver et skævt billede af, hvad der foregår i Danmark.

Også kulturminister Jakob Engel-Schmidt mener, at der er grund til bekymring:

”Udfordringen med mis- og desinformation på nettet er massiv, og det er tydeligt, at danskerne tager det enormt alvorligt. Det kalder på konstant handling, og derfor er jeg glad for, at Center for sociale medier, tech og demokrati nu er klar til at være med til at agere værn mod misinformation og splittelse. Vi har behov for langt mere kontrol med techgiganterne, men også langt mere viden til at tøjle udviklingen og sikre, at magten fortsat ligger i hænderne på os danskere," siger han i en pressemeddelelse.

Center for sociale medier, tech og demokrati skal overvåge, undersøge og rådgive om blandt andet falske nyheder og kunne slå alarm, når der ses falske nyheder.

Hård tone og hadefulde opslag

Derudover viser undersøgelsen, at:

  • Knap tre ud af fire af de adspurgte danskere er enten enige eller overvejende enige i, at offentlige samtaler på online platforme er præget af en hård tone.
  • To ud af tre enten er enige eller overvejende enige i, at samtalerne er polariserende.
  • Tre ud af fem er enten enige eller overvejende enige i, at det bidrager til en god offentlig debat online, at platforme sletter eller modererer hadefulde opslag.

  • Knap hver tredje af de adspurgte danskere angiver, at de tror, at mis- og desinformation i meget høj grad eller i høj grad påvirker demokratiske valg i Danmark.

I undersøgelsen skelnes der mellem misinformation og desinformation. Misinformation handler om nyheder, historier, opslag og andet, som indeholder falske oplysninger, men hvor afsenderen ikke er bevidst om, at indholdet er forkert.

Desinformation handler om bevidst at sprede faktuelt forkert indhold. Det kan ske med henblik på at snyde eller vildlede.

 

"Danskernes holdning til den den demokratiske samtale på online platforme"

Undersøgelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse gennemført i perioden den 12.-18. december 2023 af analyseinstituttet Verian. Spørgeskemaet er besvaret digitalt af 1101 respondenter i alderen 18-92 år, som stammer fra Verians online surveypanel. Data er vægtet således, at analyserne er repræsentative for den voksne danske befolkning hvad angår køn, alder, uddannelse, region og partivalg ved det seneste folketingsvalg.