DFS åbner for flere medlemmer

DFS åbner for flere medlemmer

Redaktionel dato: 2. september 2021

DFS’ nye vedtægter fjerner begrænsninger for medlemsskab. ”Vi vil sende et signal om, at vi er åbne for nye medlemmer,” sagde Randi Jensen, da hun præsenterede vedtægtsændringerne.

De nye vedtægter blev enstemmig vedtaget.

De nye vedtægter blev enstemmig vedtaget.

Af Michael Voss

”I de gamle vedtægter brugte vi mange ord på at forklare, hvem der ikke kan være medlem af DFS. Det fjerner vi nu det meste af,” sagde bestyrelsesmedlem Randi Jensen, da hun præsenterede bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer på DFS’ repræsentantskabsmøde den 1. september.

Op til repræsentantskabsmødet havde et arbejdsudvalg givet vedtægterne et grundigt eftersyn. På den baggrund stillede bestyrelsen 17 ændringsforslag. En stor del af dem ændrede på kravene til medlemskab. Andre tilpassede vedtægterne til den måde, som DFS og medlemsorganisationerne faktisk fungerer i dag.

”Vi vil ikke udvande folkeoplysningsbegrebet, men vi skal kunne rumme de landsorganisationer, som arbejder med folkeoplysning på nutidens vilkår. De nuværende bestemmelser om medlemskab sender nærmest et signal om, at vi ikke vil have flere medlemmer. Med ændringerne kan vi sende et signal om, at vi er åbne,” sagde Randi Jensen.

I de hidtidige vedtægter var det et krav, at en medlemsorganisation skulle være landsdækkende og have folkeoplysning som både hovedformål og hovedaktivitet. Fremover er hovedaktivitet tilstrækkeligt.

De gamle vedtægter definerede landsdækkende som en organisation med lokal fysisk forankring og folkeoplysende aktiviteter i fire af landets fem regioner. Den definition er nu fjernet.

Minuslisten fjernet

I sin skriftlige begrundelse skrev bestyrelsen: ”Al folkeoplysende aktivitet er ikke længere knyttet til lokale fysiske aktiviteter og foreningsenheder. F.eks. foregår en stigende del af aktiviteterne virtuelt. Anden folkeoplysning har form af landsdækkende oplysningsaktiviteter, organiseret af et landskontor. Det gælder også nuværende medlemmer af DFS.”

Endelig fjernede repræsentantskabet et langt bilag, der beskrev, hvilke typer organisationer som ikke kan være medlem af DFS. Tilbage står nu, at landsdækkende organisationer, der har folkeoplysning som hovedaktivitet, kan være medlem af DFS.

Bestyrelsen vurderer stadig konkret hver ansøger, og det er repræsentantskabsmødet, som endelig optager nye medlemmer. Denne proces bliver hurtigere i fremtiden, blandt andet fordi nye medlemmer får medlemsstatus umiddelbart efter optagelsen og ikke først til den følgende 1. januar.

Nye medlemmer på vej

Ændringerne i vedtægterne betyder, at nogle af de organisationer, der i øjeblikket er associerede medlemmer, får mulighed for at blive fuldgyldige medlemmer. På bestyrelsens opfordring vedtog repræsentantskabet en dispensation, så lige netop de organisationer ikke behøver at vente til næste repræsentantskabsmøde.

Bestyrelsen får i år mulighed for at godkende disse organisationer som fuldgyldige medlemmer på deres møde i december med virkning fra 1. januar 2022.

Med ændringsforslagene blev bæredygtighed skrevet ind i DFS’ formål, og der er nu også vedtægtsgrundlag for at afholde repræsentantskabsmødet virtuelt eller at udsætte det op til et halvt år i corona-lignende situationer. Det har man måttet dispensere sig til ved møderne i 2020 og 2021.

Repræsentantskabet godkendte samtlige ændringsforslagene til vedtægter.

Mere om repræsentantskabsmødet

Her kan du bl.a. læse de oprindelige vedtægter, ændringerne, og de nye vedtægter i et samlet dokument.

Det officielle referat lægges på denne side senere.