DFS etablerer flygtninge-hotline

DFS etablerer flygtninge-hotline

Redaktionel dato: 23. marts 2022

Krigen i Ukraine har enorme menneskelige konsekvenser. Flere mio. er på flugt. Nu skal folkeoplysningen træde i karakter og hjælpe. DFS vil sætte flygtninge i forbindelse med lokale folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber.

Åbenhed, tolerance og ligeværd. Det er nogle af de grundlæggende værdier, som folkeoplysningen bygger på. Og det er netop de værdier, der nu bliver sat på prøve, når tusindvis af ukrainske flygtninge ankommer til Danmarks grænser.

Indtil videre ser det heldigvis ud til, at folkeoplysningen lever op til sine egne værdier.

Mange lokale folkeoplysende aktører har allerede igangsat aktiviteter, der hjælper de nytilkomne – fx sprogundervisning. Ofte i et godt samarbejde med kommunerne.

Flere af DFS’ landsdækkende medlemsorganisationer har også iværksat initiativer, der inkluderer flygtningene i folkeoplysningens fællesskaber.

Flygtninge-hotline og inspirationskatalog

I DFS ønsker vi at understøtte og inspirere til, at folkeoplysningens fællesskaber hjælper flest muligt flygtninge i denne helt ekstraordinære situation – både via kommunerne og direkte via de lokale folkeoplysende skoler og foreninger.

Derfor etablerer vi nu en hotline på DFS’ hjemmeside, der kan bringe endnu flere flygtninge i forbindelse med lokale folkeoplysende aktiviteter.

Via hotlinen kan borgere, civilsamfundsaktører, kommunale medarbejdere, lokale folkeoplysere og engelsksprogede flygtninge ringe og skrive til DFS’ sekretariat, der kan hjælpe med at finde vej til de lokale folkeoplysende aktiviteter, der passer til flygtningenes behov.

På DFS’ hjemmeside vil man også kunne finde et inspirationskatalog med gode eksempler på folkeoplysende aktiviteter, der hjælper flygtninge til at blive integreret i samfundet.

Vi udsender mere information om hotlinen og inspirationskataloget, så snart det er tilgængeligt.