DFS med i et demokratisk svar på klimakrisen

DFS med i et demokratisk svar på klimakrisen

Redaktionel dato: 7. oktober 2020

12 organisationer foreslår at sætte Den Grønne Demokratifond på finansloven. Det er en ambitiøs plan, der for alvor skal få civilsamfundet med i den bæredygtige omstilling. ”Vi er godt i gang, men fonden kan hjælpe de folkeoplysende organisationer med at bruge de første gode erfaringer og udbrede dem systematisk til alle dele af landet,” siger DFS’ sekretariatschef.

Af Michael Voss

”Danmark har en historisk mulighed for at give et demokratisk svar på klimakrisen. Men det kræver en ambitiøs indsats, hvis borgerne for alvor skal aktiveres i omstillingen. Derfor foreslår vi en stor investering i en demokratisk omstilling.”

Sådan introducerer de 12 organisationer, herunder DFS, forslaget om en grøn demokratifond. Det er en bred samling af grønne bevægelser, bistandsorganisationer, folkeoplysende organisationer med mere.

150 millioner om året

De 12 foreslår, at der fra og med den kommende finanslov afsættes 150 millioner kroner hvert år til fonden.  Fonden skal bestå af tre søjler:

• Den første søjle skal understøtte et ambitiøst borgerinddragelsesprogram i kommunerne, hvor borgerne får reel medbestemmelse gennem blandt andet kommunale borgerting.
• Den anden søjle skal sikre en borgerdrevet omstilling i virksomheder og lokalsamfund ved at understøtte demokratisk erhvervsudvikling og grønt fælleseje.
• Den tredje søjle skal understøtte et nationalt program for folkeoplysning og vidensudvikling i civilsamfundet.
Fonden skal bidrage til at aktivere borgerne i omstillingen, politisk, økonomisk og vidensmæssigt. For DFS har det været helt naturligt at indgå i samarbejdet.

Mere om Den Grønne Demokratifond

De 12 organisationer bag forslaget:

 • 92-gruppen
 • CARE Danmark
 • Dansk Folkeoplysnings Samråd
 • Danske Studerendes Fællesråd
 • Den Grønne Studenterbevægelse
 • Fridays For Future Danmark
 • Greenpeace
 • Højskolerne
 • Klima- og Omstillingsrådet
 • Klimabevægelsen
 • Kooperationen
 • Mellemfolkeligt Samvirke.

Både forstå og handle

”Fondens grundlæggende præmis om, at forandringskraft kommer nedefra, er som taget ud af folkeoplysningens DNA. Folkeoplysning har altid haft det formål at give borgerne redskaber til at møde de samfundsudfordringer, der står over for. Og ikke mindst at handle på det,” siger DFS’ sekretariatschef, Carolina Magdalene Maier, som også henviser til DFS strategi, som forpligter os på at bruge folkeoplysningen som platform for bæredygtig omstilling.

Carolina Magdalene Maier fortæller, at de folkeoplysende skoler og foreninger allerede i dag har mange aktiviteter med fokus på at bremse klimaforandringerne:

”Den Grønne Demokratifond vil både kunne inspirere til en mere systematisk indsats og give det nødvendige økonomiske grundlag for det. Med opbakning fra fonden kan de folkeoplysende skoler og foreninger viderefører og udbrede de aktiviteter, der virker. Fonden vil også gøre vores arbejde med at løfte den folkeoplysende indsats fra spredte initiativer til en systematisk indsats,” siger hun.

Klima-appel: Tiden er ved at løbe ud – vi har brug for lederskab

DFS’ sekretariatschef, Carolina Magdalene Maier, er også medunderskriver af en appel til regeringen og Folketinget fra 139 fremtrædende personer fra erhvervslivet, forskningsverdenen, politik, bevægelser og institutioner.

I appellen skriver de blandt andet: ”Vi appellerer til regeringen og Folketinget om at leve op til egne løfter og befolkningens forventninger om lederskab i klimaets og fremtidens tjeneste.”

Dagbladet Information, har taget initiativet, opfordrer alle til at skrive under.