DFS' tre puljer er nu åbne for ansøgninger

DFS' tre puljer er nu åbne for ansøgninger

Redaktionel dato: 11. august 2020


Støttepuljen, udviklingspuljen til folkeoplysning, og Kulturministeriets udviklingspulje til lokal folkeoplysning er nu åbne for ansøgninger.

Ansøgningsfristen er den 1. oktober.

Et helt nyt ansøgningssystem

Ansøgere som har søgt tidligere og mange af vores medlemmer vil hurtigt opdage, at vi har fået et nyt ansøgningssystem, som forøger brugervenligheden markant.

Som noget helt nyt skal alle ansøgere starte med at oprette en profil i vores system. Fra denne profil bliver det muligt at gemme sin ansøgning som kladde uanset, hvor man er i processen, og vende tilbage for at udfylde mere på et senere tidspunkt. Derudover vil al historik på ansøgninger fra den samme organisation blive gemt, så ansøgeren selv har et overblik over sine bevillinger.

Når vi i DFS behandler de indkomne ansøgninger, vil vi også bruge systemet til at kontakte ansøgere, hvis vi f.eks. har brug for at høre mere om et projekt eller har spørgsmål til et budget.

Her er en kort guide til din ansøgning

Opdaterede retningslinjer

Ansøgere bør også bemærke vores retningslinjer. Her har vi bl.a. revideret og præciseret vores prioriteringer i de vurderingskriterier, vi bevilger tilskud ud fra. Overordnet set er tanken at skabe et bedre overblik for ansøgeren, så alleer sikre på, at det, de søger til, ligger inden for puljens formål.

Årets prioriterede områder
DFS' bestyrelse har besluttet i årets ansøgningsrunde at prioritere og opfordre til ansøgninger indenfor områderne:

Verdensmål
DFS vil i de kommende år sætte fokus på, hvordan folkeoplysning kan bidrage til et mere bæredygtigt samfund, og ønsker at opfordre til at bruge FN’s Verdensmål som et værktøj. Med gentagelsen af dette tema i 2020, er det vores håb både at se mange flere udviklingsprojekter med dette udgangspunkt og at se, hvordan resultaterne fra 2019-projekter kan udnyttes til yderligere bæredygtig udvikling i de folkeoplysende aktiviteter.

Vi vil i 2020-puljerne prioritere initiativer, som f.eks. har et lokalt fokus på bæredygtighed og/eller har til formål at påvirke deltagerne i folkeoplysningen til at tænke over deres egne bidrag til et mere bæredygtigt samfund.

Nye fællesskaber
Med dette prioriterede område, vil DFS sætte gang i udviklingen af nye former for fællesskaber. Fællesskaber, som også kan eksistere og udvikle sig, når muligheden for fysiske møder er begrænset, og som kan inkludere borgere på tværs af samfundet. Vi ser et behov for udvikling af nytænkende, innovative former for fællesskaber, der afprøver nye metoder til, hvordan f.eks. digital tilstedeværelse kan ramme nye målgrupper eller kombineres med fysiske møder.

Vi glæder os til at modtage jeres ansøgninger og læse om de mange spændende ideer og initiativer på tværs af det folkeoplysende felt.

 

Praktisk

Læs mere om puljerne

Alle er velkomne til at kontakte os i forbindelse med udarbejdelsen af jeres ansøgning, eller hvis i oplever udfordringer med det nye ansøgningssystem.

Kontakt DFS' puljeteam på puljer@dfs.dk eller ring til udviklingskonsulent, Natacha Holst Hansen på 3326 0378.