”En verden blev åbnet for os”

”En verden blev åbnet for os”

Redaktionel dato: 1. marts 2022

En gruppe mennesker med stress, angst eller depression har deltaget i kulturelle aktiviteter og oplevelser i et forløb på 10 uger. ”Vi gav dem et trygt rum og mulighed for at finde et fællesskab,” siger lederen af DOF Frederiksværk Fritidsskole.

Undervisning i kunstmaling indgik i "Kultur på recept" i Frederiksværk.

Undervisning i kunstmaling indgik i "Kultur på recept" i Frederiksværk.

Af Michael Voss

”I starten var man lidt trykket. Hvad var det nu for noget? Men vi er blevet nogle helt andre mennesker. Vi har fået højnet vores humør. Vi er blevet et godt team, og vi har aftalt, at vi fortsat vil mødes en gang om ugen.”

Sådan fortæller en af dem, der sidste efterår deltog i ”Kultur på recept” i Halsnæs kommune, arrangeret af DOF-Frederiksværk Fritidsskole. Det var et tilbud om at deltage i kulturelle aktiviteter, både oplevelser og egne aktiviteter som fællessang og maling to gange om ugen i 10 uger.

Uden tvang og kontrol

Tilbuddet var rettet mod sygemeldte borgere med stress, angst eller depression. De var alle sammen tilknyttet det lokale jobcenter, som henviste dem til forløbet. Men det var helt op til den enkelte, om man ønskede at deltage.

”Vi fik ikke noget at vide om diagnoser og den slags, og vi skulle heller ikke rapportere tilbage til jobcenteret,” fortæller Lena Becker, der er leder af DOF Frederiksværk Fritidsskole og syv andre DOF Fritidsskoler i Nordsjælland.

”Det var mennesker, som ikke af sig selv ville finde på at gå på aftenskolekursus. Vores opgave var at invitere dem ind i et trygt rum og give dem mulighed for at møde andre og finde et fællesskab.”

Lokalt forankret

Et af grebene, som fritidsskolen tog i brug til den særlige målgruppe, var, at der hver gang deltog både en tovholder og en underviser eller turguide.

”Så kunne underviseren koncentrere sig om selve undervisningen, og tovholderen kunne sørge for alt det udenom fungerede og tage sig af de problemer, der kunne opstå. Det handlede om at vise respekt for dem som mennesker og for deres udfordringer. Det var også derfor, at vi var glade for at have havde en fast base i den lokale kunstforenings værksted, selv om aktiviteterne også foregik mange forskellige steder,” siger Lena Becker, som også lægger stor vægt på, at aktiviteterne var lokalt baserede.

”Tovholderen kom fra området og en lokal kunstner underviste i billedkunst; på samme måde med guiderne, der tog deltagerne med på lokale museer og den slags.”

Det lokale har tilsyneladende været vigtigt for deltagerne. En af dem sagde efter afslutningen: ”Vi har fået et andet syn på, hvilke muligheder der er for oplevelser i nærområdet. Det har åbnet en verden og vist, at det ikke er så farligt, som man kunne frygte, selv om man er et psykisk sårbart sted.”

Et pusterum med gode oplevelser

I det hele taget var deltagerne meget tilfredse.

  • 100% oplevede, at kurset gav et pusterum og gode oplevelser
  • 92% oplevede, at det var rart at mødes med andre i samme livssituation
  • 83% oplevede at få mere glæde i livet

”Deltagerne har fået øjnene op for, hvordan billedkunst og sang bidrager til at øge glæden. Fælleslæsning har givet lyst til at genoptage læsningen, og guidede byvandringer har givet interesse og viden om den by, de bor i,” fortæller Lena Becker.

Det er den succes, der har fået DOF-Fritidsskoler til at arbejde videre med denne type aktiviteter, nu under betegnelsen ”Kultur duer!”.

”Lena Becker fortæller, at man stadig forhandler med Halsnæs kommune om at gentage forløbet. Der er nu indgået aftale med Hørsholm kommune om et 10 ugers forløb for samme målgruppe, mens samme skabelon for et forløb har været gennemført i Frederikssund i samarbejde med en lokal patientforening”

PULJESTØTTE OG ERFARINGSDATABASE

Inspiration fra andre folkeoplysere

DOF-Frederiksværk Fritidsskoles projekt ”Kultur på recept” har modtaget støtte fra Kulturministeriets udviklingspulje til lokal folkeoplysning, som DFS administrerer.

Mange andre spændende projekter modtager hvert år støtte fra denne pulje og fra DFS' udviklingspulje til folkeoplysning. Støttemodtagerne gør sig nogle spændende erfaringer, som andre folkeoplysende skoler og foreninger kan bruge og arbejde videre med.

Derfor har vi samlet beskrivelser af, hvordan de støttede projekter er forløbet, i en erfaringsdatabase, som netop er blevet ajourført på baggrund af de seneste rapporter fra projektmodtagerne.