Er banken besværlig?

Er banken besværlig?

Redaktionel dato: 15. februar 2021

Små foreninger har ofte problemer med deres bank. Forklaringen kan nemt være hvidvaskloven. DFS er med i et bredt udvalg, som skal udvikle forslag til, hvordan man lette foreningernes besvær med loven.

Af Michael Voss

Hele bestyrelsen skal møde op i banken og skrive under. Når en foreningskasserer går af, kan der gå måneder med at skaffe den nye adgang til kontoen. Nogle foreninger bliver bedt om at aflevere lange lister med kontaktoplysninger på deres ”leverandører”.

Oven i alt besværet opkræver bankerne gebyrer, som er helt ude af proportioner med foreningskontoens størrelse. Foreninger har oplevet at skulle betale 1.500 kr. i gebyr for en konto med et indestående på 10.000. kr.

Skriv til DFS

Eksempler og løsninger efterlyses!

Jo flere konkrete eksempler, DFS kan tage med ind i udvalget, jo større mulighed har vi for at få myndigheder og banker til at tage problemet i alle dets former alvorligt – og jo bedre kan vi skabe løsninger.

Derfor opfordrer vi DFS’ medlemsorganisationer og deres lokale foreninger til at sende os eksempler på belastende krav fra bankerne, der bliver begrundet med hvidvaskloven.

Skriv til chefkonsulent Michael Voss, mv@dfs.dk

Hvidvask og terror

Både dokumentationskrav og gebyrer begrunder bankerne med hvidvaskloven, som pålægger pengeinstitutter o.l. at kontrollere deres kunders økonomiske transaktioner for at sikre, at der ikke foregår hvidvask – eller terrorfinansiering.

Foreningerne er trætte af det. Bankerne er heller ikke selv begejstrede. Politikerne, der vedtog loven i 2017, har opdaget, at der er et problem.

Derfor er der i øjeblikket to parallelle initiativer til i gang. En række partier har stillet et beslutningsforslag i Folketinget om at indføre en bagatelgrænse for de omfattende dokumentationskrav, og Finans Danmark har inviteret repræsentanter for foreningslivet og for ministerier og myndigheder med i et arbejdsudvalg, som skal udvikle forslag, der kan gøre det lettere for foreninger at have en bankkonto.

Lov, vejledning og praksis

DFS er medlem af Finans Danmarks udvalg, som holdt sit første møde i sidste uge. Allerede nu ved vi fra vores medlemsorganisationer og ikke mindst fra deres lokalforeninger, at det er et reelt og belastende problem.

Vi vil gå ind udvalget med den ambition, at der sker reelle lettelser for foreningerne, uanset om det sker gennem ændringer af loven, nye vejledninger eller ændret praksis i bankerne.

Arbejdsudvalget har lagt en mødeplan, der slutter med, at udvalget afleverer sine indstillinger til regeringen og Folketinget inden sommerferien.

Arbejdsudvalget om foreninger og hvidvaskloven

Forslag til folketingsbeslutning om at undtage mindre foreninger fra hvidvaskningsregler og persondataforordningen.

Her kan du forslaget og læse eller lytte til folketingsdebatten (1. behandling) om forslaget.