Er der hold i myterne om foreningslivet?

Er der hold i myterne om foreningslivet?

Redaktionel dato: 25. oktober 2023

Der er mange fortællinger om forandringer i foreningslivet. Men vi ved ikke, om de holder. Det er baggrunden for et kommende forskningsprojekt med over fem mio. kr. i ryggen.

"På trods af den store tiltro til foreningslivet mangler vi grundlæggende viden om foreningslivet på flere områder,” siger Malene Thøgersen (Foto: Thomas Søndergaard)

"På trods af den store tiltro til foreningslivet mangler vi grundlæggende viden om foreningslivet på flere områder,” siger Malene Thøgersen (Foto: Thomas Søndergaard)

Det er Syddansk Universitets Center (SDU) for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund og Videncenter for Folkeoplysning (Vifo), som har fået en bevilling på over fem millioner kroner fra Trygfonden. Pengene skal bruges undersøge, hvad foreninger betyder for demokratiet, velfærdssamfundet og danskernes livskvalitet.

Frivilligt engagement og lønnede ansatte

"På trods af den store tiltro til foreningslivet mangler vi grundlæggende viden om foreningslivet på flere områder,” siger Malene Thøgersen fra Vifo og fortsætter:

"Behovet for viden bliver forstærket af, at der er mange fortællinger om, at foreningslivet er under forandring. Det gælder f.eks. i forhold til medlemmernes engagement, i forhold til brugen af lønnede ansatte og i forhold til relationerne til det offentlige,

Men reelt ved vi ikke, i hvilken udstrækning disse forandringer er sket, og hvad det i praksis betyder for foreningerne."

Fra 2004 til 2024

Forskningsprojektet går i gang i januar 2024 og vil beskrive foreningslivets udvikling fra 2004 og frem til i dag, herunder hvor meget frivilligt og lønnet arbejde der er i foreningerne, og hvor stor en interesse og kapacitet foreningerne har til at løse samfundsmæssige opgaver.

Forskerne vil også undersøge demokratiet i foreningerne, og hvordan medlemmerne deltager i det. Og endelig vil projektet se på, hvad det betyder for den enkelte at deltage i foreningslivet. 

Det er undersøgelsens ambition at kunne komme med anbefalinger til, hvordan det danske foreningsliv kan styrkes.

Fyn i fokus

Projektet trækker på forskellige metoder

  • En kortlægning af alle typer af foreninger, som hører hjemme på Fyn og øerne omkring Fyn
  • En spørgeskemaundersøgelse til foreningerne
  • En spørgeskemaundersøgelse til medlemmer i op til 100 udvalgte foreninger
  • En repræsentativ spørgeskemaundersøgelse blandt 10.000 voksne
  • Casestudier i fem foreninger

Fyn er valgt ud til undersøgelsen, fordi der allerede er lavet lignende undersøgelser i 2004 og 2010, hvilket giver mulighed for at vurdere, hvordan foreningslivet har udviklet sig over tid.