EU støtte til kreativitet, kultur og multikulturalisme

EU støtte til kreativitet, kultur og multikulturalisme

Redaktionel dato: 20. august 2020

I lyset af COVID-19 pandemien har Europa-Kommissionen valgt at afsætte ekstra midler til at styrke innovation og kreativitet i uddannelsessektoren. Også folkeoplysende skoler og foreninger kan søge støtte til de europæiske partnerskaber.

Med COVID-19 pandemiens indtog i Europa står uddannelsessektoren i dag over for en række nye udfordringer. Derfor har Europa-Kommissionen besluttet at øremærke ekstra Erasmus+ midler til strategiske partnerskaber med fokus på udvikling af færdigheder og inklusion gennem kreativitet og kunst.

Strategiske partnerskaber er samarbejder mellem mindst tre organisationer – og højest ti – i tre forskellige EU-lande.

Puljen er åben for enhver offentlig eller privat organisation, institution eller virksomhed med relation til ungdom, skole og voksensektoren, der er aktive inden for den kulturelle og kreative verden. Det gælder også non-profit organisationer.

I Danmark er Uddannelses- og Forskningsministeriet ansvarlig for Erasmus+ programmet.

Formål og aktiviteter

Formålet med partnerskaberne er:

  • At styrke tværgående samarbejde med fokus på kreativitet, europæisk medborgerskab og kulturel bevidsthed for alle borgere
  • At engagere organisationer inden for formel og uformel uddannelse til at styrke nuværende og kommende generationer - uanset social og kulturel baggrund - i at være succesfulde innovatører i deres lokalmiljøer
  • At udruste unge såvel som voksne med de værktøjer og kompetencer, der er nødvendige for at komme med kreative og innovative løsninger på samfundsmæssige udfordringer

Aktiviteter i forbindelse med projektet kan blandt andet være:

  • Aktiviteter der fremmer aktivt medborgerskab og social integration gennem kunst, især blandt unge
  • Aktiviteter der fremmer iværksætteri (herunder socialt iværksætteri) med henblik på kultur og kreativitet
  • Udvikling af læringsværktøjer og ressourcer, der fremmer kreativitet, kultur og multikulturalisme

Praktisk

Ansøgningsfristen er den 29. oktober kl. 12.00

Alle interesserede inviteres til webinar den 7. september 2020 kl. 14.30-16.00.

Tilmeldingsfristen er fredag den 4. september 2020 kl. 12.00.

Mere om webinaret og tilmelding

Har du spørgsmål kan du kontakte:

Niels Martiny (skole-, voksenuddannelse)

Tine Kondrup (ungdom)