Fem tips til bedre el-sikkerhed i aftenskolen

Fem tips til bedre el-sikkerhed i aftenskolen

Redaktionel dato: 20. januar 2022

Risiko for el-ulykker og brande i landets skoler. De færreste har styr på el-sikkerheden. Aftenskoler indgår i undersøgelsen.

Kun otte ud af 109 skoler, som Sikkerhedsstyrelsen kontrollerede, fik et klart OK til deres el-sikkerhed.

”Det er bekymrende, at så mange skoler og institutioner med plads til større forsamlinger ikke har styr på el-sikkerheden. Især når vi ser, at hver fjerde installation har så alvorlige fejl, at det i værste fald kan føre til el-ulykker og brande”, siger Søren Assenholt Muff, kontorchef i Sikkerhedsstyrelsen, i en pressemeddelelse.

Blandt de undervisningsinstitutioner, hvor Sikkerhedsstyrelsen har fundet mindre eller større fejl, er der også aftenskoler.

Sikkerhedsstyrelsen opfordrer alle uddannelsesinstitutioner til at få en autoriseret elinstallatørvirksomhed til at gennemgå installationerne, hvis der er den mindste tvivl om installationerne.

Men skolerne kan også selv gøre noget. Det har Sikkerhedsstyrelsen fem gode råd til.

Sikkerhedsstyrelsen

Gode råd til skoler og andre uddannelsesinstitutioner:

1. Tilslut brugsgenstande til en beskyttelsesleder

Når en brugsgenstand som for eksempel en el-kedel eller hårtørrer er tilsluttet en virksom beskyttelsesleder, slår strømmen fra hvis der skulle opstå en kortslutning på genstanden. Uden en beskyttelsesleder er der risiko for elektrisk stød.Vedligehold el-tavlen

2. Gå regelmæssigt el-tavler igennem for slid og eventuelle defekte kapslinger

Skulle kapslingerne være revnede, hullede eller på anden måde defekte, kan der trænge støv ind og hvis der er store huller er der risiko for at få stød eller store skadedyr kan trænge ind i tavlen.

3. Tjek mærkningen på el-tavlen

Få en autoriseret el-installatørvirksomhed til at gennemgå mærkningen på el-tavlen. Manglende eller forkert mærkning gør det svært at få afbrudt den rigtige del af installationen ved behov. Det kan også betyde, at man får sat en forkert sikringsstørrelse i.

4. Få kontrolleret større lokaler

Forsamlingslokaler, sportshaller og lignende hvor der må opholde sig mere end 150 personer er i nogle tilfælde underlagt særlige krav vedrørende nød- og panikbelysning. Få en autoriseret elinstallatørvirksomhed til at gennemgå installationen, for at sikre at alt lyset ikke går ud ved en fejl og resulterer i tragiske ulykker og at eventuel flugtvejsbelysning virker korrekt.

5. Giv fejlstrømsafbrydere (RCD'ere) motion

Test fejlstrømsafbrydere jævnligt ved tryk på testknappen – gerne ved overgang fra sommer/vintertid to gange årligt. På denne måde motioneres afbryderen.