Flygtningenes virkelighed undergraver skolernes værdier

Flygtningenes virkelighed undergraver skolernes værdier

Redaktionel dato: 27. april 2021

De smukke formålsparagraffer for vores uddannelser rimer ikke med den virkelighed, vores elever bliver præsenteret for på daglig basis. Det skriver repræsentanter for 15 skoleforeninger i et fælles opråb. DFS er medunderskriver.

Klip fra Berlingske Tidende, 26.4.2021

Klip fra Berlingske Tidende, 26.4.2021

”Landets folkeskoler, friskoler og private grundskoler, efterskoler, højskoler, erhvervsskoler og gymnasier skal udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder,” skriver forfatterne, som ikke mener, at det flugter med den samfundsmæssige virkelighed, hvor politikere ”… uden at ryste på hånden inddrager opholdstilladelser for syriske flygtninge, herunder unge mennesker under uddannelse”.

Frataget deres uddannelse

Det skriver de i en kronik i Berlingske Tidende, den 26. april. Både DFS’ formand, Per Paludan Hansen, og sekretariatschef Carolina Magdalene Maier for medunderskrivere.

”Det er helt naturligt for DFS at være medunderskriver sammen med andre uddannelsesorganisationer på en kronik, som sætter fokus på det kritisable i at inddrage opholdstilladelser for syriske flygtninge, der ikke får mulighed for at afslutte deres uddannelse,” siger Per Paludan Hansen og tilføjer:

”Personligt er jeg dødtræt af, at debatten om flygtninge og indvandrere alene handler om at stramme de i forvejen lukkede porte. Det ville være befriende, hvis den hjemlige debat om flygtninge og indvandring kunne bibringes flere dimensioner og få et præg af respektfuld samtale fremfor skarp retorik.”

Opråbet fra 15 skoleforeninger

Den undrende omverden

Vi bringer her uddrag af kronikken, som har denne overskrift i Berlingske Tidende: ”Unge med flygtningebaggrund skal ikke sidde på udrejsecentre, mens klassekammeraterne kører studenterkørsel.”

”Det siges, at et samfund skal kendes på, hvordan det behandler sine svageste. Lige nu ser vi politikere, der uden at ryste på hånden inddrager opholdstilladelser for syriske flygtninge, herunder unge mennesker under uddannelse.”

”Verden ser tilsyneladende undrende på, og toneangivende britiske og tyske aviser spørger Hvad ved Danmark, som resten af verden ikke ved?”

Opdragelse til ordentlighed

”Over for denne virkelighed står en anden virkelighed, som er fastsat ved lov. Nemlig den, at landets folkeskoler, friskoler og private grundskoler, efterskoler, højskoler, erhvervsskoler og gymnasier skal udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. Vi skal opdrage eleverne til at leve i og medvirke til et samfund som det danske med frihed og folkestyre. Vi skal lære eleverne samfundssind, folkeoplysning og retsorden. Man kunne sammenfatte det: Vi skal lære eleverne ordentlighed. Uden ordentlighed forvitrer de forpligtende fællesskaber.”

”Situationen med de syriske flygtninge, der sendes i udrejsecentre, fordi nogle af dem hellere vil ende dér end i Syrien, somaliere, der sendes tilbage til stærkt usikre forhold og en mangeårig mistænkeliggørelse af muslimske medborgere hertillands anfægter selve det opdrag, vores skoler har fået via lovgivning. Hvordan rimer de smukke formålsparagraffer for vores uddannelser målrettet børn og unge med den virkelighed, de bliver præsenteret for på daglig basis?

Skal unge mennesker sidde på udrejsecentre, mens klassekammeraterne kører studenterkørsel og fejrer deres ungdom og fremtid?”

”Hvorfra stammer den hårde og fjendtlige retorik, som følges op af klippefast politisk handlekraft? Hvorfor risikerer man at blive latterliggjort, hvis man viser hjerte og empati? Vi synes, det er overordentligt vanskeligt at se passivt på, at børn og unge med flygtningebaggrund fjernes fra de skoler og uddannelsesinstitutioner, vi har inviteret dem ind i, med visheden om, at de kommer til at opholde sig på ubestemt tid i danske udrejsecentre.”

FN-skepsis

”»FN er konger uden jord«, sagde Inger Støjberg (løsgænger) i DR's »Debatten« med Clement Kjersgaard for nylig, og markerede dermed, at FN's vurderinger i forhold til landesikkerhed ikke nødvendigvis skal tages seriøst. Rasmus Stoklund (S) sagde i samme debat, at den danske regering ikke ønsker at samarbejde med Assad-regimet, men at det ikke har noget at gøre med landets sikkerhed.

Er vi ved at dreje landets grundlæggende værdisæt i en ny retning, hvor børn og unge på daglig basis oplever førende politikere blottet for tvivl udføre stærkt dilemmafyldte beslutninger og endda udtaler sig skeptisk overfor stolte institutioner som eksempelvis FN? Vi opdrager faktisk eleverne på vores skoler til at anerkende FN som en seriøs organisation med et alvorsfuldt forehavende.”

Kronikkens underskrivere

 • Peter Bendix Pedersen, formand for Friskolerne
 • Vibeke Helms, næstformand for Friskolerne
 • Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskolerne
 • Lone Greve Petersen, næstformand for Efterskolerne
 • Lisbeth Trinskjær, formand for Højskolerne
 • Simon Lægsgaard Madsen, næstformand for Højskolerne
 • Per Paludan Hansen, formand for Dansk Folkeoplysnings Samråd
 • Carolina Magdalene Maier, sekretariatschef for Dansk Folkeoplysnings Samråd
 • Ingrid Ank, leder af Grundtvig-Akademiet
 • Kirsten M. Andersen, formand for Grundtvigsk Forum
 • Thorkild Bjerregaard, formand for Foreningen af kristne friskoler
 • Marie Ludvigsen, formand for Lilleskolernes Sammenslutning
 • Uffe Rostrup, formand for Frie Skolers Lærerforening
 • Hanne Pontoppidan, formand for Uddannelsesforbundet
 • Birgitte Vedersø, formand for Danske Gymnasier
 • Tomas Kepler, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening
 • Ole Heinager, formand for Danske Erhvervsskoler og Gymnasier – Lederne
 • Annette Vilhelmsen, næstformand for Danske Erhvervsskoler og Gymnasier – Lederne
 • Gordon Ørskov Madsen, formand for Danmarks Lærerforening
 • Dorte Lange, næstformand for Danmarks Lærerforening
 • Pernille Brøndum Formand for Danske HF & VU