Folketinget må trække en streg i sandet
DFS på Kulturmødet Mors:

Folketinget må trække en streg i sandet

Redaktionel dato: 29. august 2023

”Vi ønsker et princip i lovgivningen, der sikrer, at foreningerne bliver kompenseret for nye administrative byrder,” sagde Per Paludan Hansen til Folketingets Kulturudvalg i sidste uge.

Per Paludan Hansen fremlægger DFS' forslag for Folketingets Kulturudvalg

Per Paludan Hansen fremlægger DFS' forslag for Folketingets Kulturudvalg

Af Michael Voss

På Kulturmødet Mors inviterede Folketingets Kulturudvalg til åbent foretræde. Den anledning benyttede DFS’ formand, Per Paludan Hansen, og sekretariatschef Ulrik Kampmann, til at præsentere politikerne for et nyt forslag. Senere på Kulturmødet inviterede DFS til samtalesalon.

Dræner foreningerne

Over for Kulturudvalget kvitterede Per Paludan Hansen for politikernes vilje til at lette foreningerne for administrativt bøvl:

”Vi står med et problem, som gør hverdagen som foreningsaktiv meget besværlig. Det det dræner de frivillige for kræfter og foreningerne for tid og penge. Derfor er jeg glad for, at regeringen har sat et arbejde i gang for at fjerne noget af bøvlet.”

Uundgåelig udvikling

Videre sagde han:

”Vi ser meget frem til resultatet, men jeg ved også, at der bagefter vil komme nye regler, ansøgningsskemaer og dokumentationskrav. Det siger al vores erfaring.

Noget af det er uundgåeligt. Selvfølgelig skal den lille amatørteatergruppe også overholde arbejdsmiljøreglerne. Vi kan ikke have, at Julie falder ned fra balkonen og brækker arme og ben.”

Det er den virkelighed, som har fået DFS til at udarbejde et nyt forslag, der sikrer foreninger kompensation for de administrative byrder, som ikke kan undgås.

Flere byrder – flere penge

”Vi må trække en streg i sandet, så det ikke hele tiden bliver værre og værre. Derfor har vi udtænkt nogle incitamenter, som I politikere plejer at sige.

Vi foreslår, at man kopierer det totalbalanceprincip, der pålægger staten at kompensere kommuner og regioner, når ny lovgivning forøger deres omkostninger,” sagde Per Paludan Hansen.

Forslaget om et totalbalanceprincip for foreningerne vil betyde, at hver gang myndighederne pålægger foreningerne nye byrder, følger der økonomisk støtte med, som foreningerne kan bruge til at få opgaverne udført. Pengene skal modsvare de øgede omkostninger for foreningerne en-til-en. Det gælder også arbejdstimer til administration.

”For mig at se er det et enkelt og retfærdigt princip. Det vil gøre livet lettere for de mange folkeoplysende og kulturelle foreninger, der hver dag skaber læring, trivsel og fællesskaber til gavn for hundrede tusinder af mennesker over hele Danmark,” afsluttede Per Paludan Hansen.

Kulturudvalgets medlemmer spurgte interesserede ind til forslaget, dog uden at tage stilling til det på stedet.

Lad staten betale, når foreninger pålægges nye byrder

Samme dag, som foretrædet fandt sted, præsenterede DFS også sit forslag i et debatindlæg i Altinget

Der var højt humør og debatlyst, da Elsebeth Gerner, Bjørn Salling, Lise Korsgaard og Søren Peter Hansen diskuterede, hvordan folkeoplysningen kan gøre det attraktivt for alle at lære hele livet?

Der var højt humør og debatlyst, da Elsebeth Gerner, Bjørn Salling, Lise Korsgaard og Søren Peter Hansen diskuterede, hvordan folkeoplysningen kan gøre det attraktivt for alle at lære hele livet?