Folkeuniversitetets lokalkomiteer trives efter strukturændring og corona

Folkeuniversitetets lokalkomiteer trives efter strukturændring og corona

Redaktionel dato: 21. marts 2023

Samme antal foreninger og samme aktivitetsniveau som for syv år siden. Men de lokale foreninger, der driver folkeuniversitetsaktiviteter, efterlyser fælles profilering og nye aktive i de lokale styrelser.

Kilde: Vifo

Kilde: Vifo

De 81 folkeuniversitetskomiteer rundt om i landet skulle i 2018 indrette sig efter en ny struktur og den statslige støtte. Få år efter kom corona, der var et hårdt slag for aktiviteterne.

Alligevel fandtes der i 2022 én komite mere end i 2015. Samlet set var der stort set samme antal timers aktivitet lige før corona som i 2015, og komiteerne forventede en kraftig stigning i 2022, hvor Videnscenter for Folkeoplysning (Vifo) for anden gang gennemførte en større undersøgelse af situationen.

Frivillige foreninger

Lokalkomiteerne er selvstændige frivillige foreninger, som arrangerer foredrag og andre folkeoplysende aktiviteter, der udbreder ”kendskabet til forskningens metoder og resultater samt fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab,” som der står i folkeoplysningsloven.

Komiteerne er enten tilknyttet et af de fire folkeuniversiteter i Aalborg, Aarhus, Odense og København, eller de hører til Folkeuniversitetets Komitestyrelse.

Samarbejde øger synlighed

Af Vifos undersøgelse fremgår det, at det er overvejende tilfredshed med den nye organiserings- og støttestruktur.

90 pct. af lokalkomitéerne svarer, at de afholder aktiviteter i samarbejde med andre aktører. Komiteerne samarbejder især med biblioteker, kulturelle foreninger og museer, men også med lokalhistoriske foreninger, kirker og andre typer af aktører. Samarbejdet bidrager til øget synlighed og øget netværk i lokalsamfundet, samt giver mulighed for berøring med nye målgrupper.

Større fællesskab efterlyses

Mange lokalkomiteer har svært ved at tiltrække yngre kræfter til komitéernes styrelser og med generelt at finde medlemmer til styrelserne. Til gengæld har de styr på kerneaktiviteter som at finde lokaler, lokale samarbejdspartnere og relevante oplægsholdere.

I fremtiden ønsker mange komiteer, at der kommer et større fællesskab mellem folkeuniversiteterne, og at de bliver i stand til at profilere sig sammen på landsplan.

Mere om undersøgelsen