For lidt frækhed i folkeoplysningen

For lidt frækhed i folkeoplysningen

Redaktionel dato: 2. september 2021

Folkeoplysningen skal være mere fræk og idérig i den grønne omstilling. Det sagde de radikales folkeoplysningsordfører, Marianne Jelved, da der blev debatteret bæredygtighed til DFS’ årsmøde.

Fra venstre: Charlotte Broman Mølbæk, Kasper Sand Kjær, Marianne Jelved, Kim Valentin.

Fra venstre: Charlotte Broman Mølbæk, Kasper Sand Kjær, Marianne Jelved, Kim Valentin.

Af Frederik Thorkild Bjerglund Madirazza

”Gør noget selv!” Så klart var budskabet fra Radikale Venstres folkeoplysningsordfører, Marianne Jelved, til en paneldebat om bæredygtighed til DFS’ årsmøde 2021.

Jelved efterspurgte et større folkeligt engagement i den grønne omstilling. Og det gælder også folkeoplysningen, som, hun mener, har et stort ansvar for at udvikle nye og kreative idéer, der kan bringe Danmark videre i kampen mod klimaforandringerne.

Hun henviste til, at foreningsdanmark historisk set altid har været en afgørende aktør i krisetider. Og det er, ifølge Jelved, den samme foreningsånd, vi kan bruge i dag som et værktøj til at løse nutidens udfordringer.

Som eksempel nævnte hun, at folkeoplysningens aktører kan indgå strategiske samarbejder med virksomheder med afsæt i en bæredygtighedsdagsorden.

Folkeoplysningens rolle i den grønne omstilling

I panelet var Jelved flankeret af kulturordfører for Socialistisk Folkeparti, Charlotte Broman Mølbæk, folkeoplysningsordfører for Venstre, Kim Valentin og kulturordfører for Socialdemokratiet, Kasper Sand Kjær.

Alle i panelet var enige om, at folkeoplysningen spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling.

Kasper Sand Kjær havde blandt andet fokus på Danmarks rolle som frontløber på den internationale scene: ”Vi skal vise vejen for resten af verden. Vi er et udstillingsvindue for den grønne omstilling”, hvortil han tilføjede, at civilsamfundet er bedre til at ”vise vejen” end staten.

Charlotte Broman Mølbæk fremhævede lige adgang til viden og uddannelse, som en vigtig komponent til at løse klimaudfordringerne. En viden og uddannelse, som man, ifølge Mølbæk, også kan tilegne sig i folkeoplysningen.

Endeligt var den sidste debattør Kim Valentin optaget af, at: ”Beslutningerne (om den grønne omstilling, red.) skal ned fra højbordet til spisebordet.” Her mener Valentin, at folkeoplysningen spiller en stor rolle.

Valentin erkendte dog, at der er behov for ekstra finansiering, hvis folkeoplysningen skal kunne udfolde dette potentiale til fulde – blandt andet set i lyset af corona-nedlukningerne. Et behov, som Marianne Jelved bakkede op om.

Årsmøde og jubilæum

Panelisterne debatterede bæredygtighed og klima til årsmødet på bagkant af et oplæg af sociolog, Anders Blok, der sammen med Rasmus Willig har skrevet bogen ”Den bæredygtige stat”.

I oplægget kom Anders Blok med sit bud på, hvordan Danmark kan udvikle sig fra at være en velfærdsstat til at være en bæredygtig stat. Det skal, ifølge Blok, ske via en kollektiv proces, der griber ind i både stat, marked og civilsamfund.

Årsmødet markerede også DFS’ 80 års jubilæum, der blev fejret med et glas champagne og et musikalt indslag fra blæserkvintetten ’Vindtro’.