Fra skuffelse til optimisme

Fra skuffelse til optimisme

Redaktionel dato: 3. november 2020

I går kunne Grænseforeningen fejre 100 års jubilæum. Den blev stiftet i skuffelse, men i dag er en af Grænseforeningens vigtigste målsætninger at skabe optimisme ved at vise, at bindestregsdanskere med to sprog og to kulturer har særlige styrker og kompetencer. 

For 20 år siden havde det været utænkeligt. I dag optræder der også et tysk flag, når Grænseforeningens hjemmeside markerer jubilæet med en kampagne for nye medlemmer.

For 20 år siden havde det været utænkeligt. I dag optræder der også et tysk flag, når Grænseforeningens hjemmeside markerer jubilæet med en kampagne for nye medlemmer.

Grænseforeningen blev stiftet den 2. november 1920 i skuffelse over, at Flensborg og resten af Sydslesvig ikke var kommet med ved Genforeningen i 1920. Gennem det meste af sin historie har Grænseforeningens hovedformål været at støtte og samarbejde med det danske mindretal syd for grænsen. I årtier handlede det i høj grad om at samle penge ind til mindretallets foreninger og aktiviteter.

For 15-20 år siden foretog Grænseforeningen en række markante ændringer af sit arbejde og sin profil. Før var foreningen en organisation, der bragte danskhed til Sydslesvig. Nu blev det en organisation, der bragte tolerance og åbenhed – og kendskab til det danske mindretal – til Danmark. Det blev symboliseret i det nye slogan ”For en åben danskhed”.

Som en del af dette skifte meldte Grænseforeningen sig ind i DFS. I følgende år standsede foreningen den årlige indsamling med Dybbøl Mølle som motiv, og i 2011 blev Sydslesvigloven ændret, så Grænseforeningen ikke længere fomidlede statsbevillinger til foreninger og institutioner syd for grænsen. I stedet iværksatte foreningen aktiviteter som kulturmødeambassadørerne, der spreder viden om de styrker og kompetencer, man har som bindestregsdansker med to sprog og to kulturer.

Grænseforeningens historie og jubilæum på foreningens hjemmeside