Gør kommunalvalget grønt!
Kampagne

Gør kommunalvalget grønt!

Redaktionel dato: 25. oktober 2021

DFS er gået sammen med en række grønne organisationer i en klimakoalition, hvor vi sætter fokus på at gøre kommunalvalget grønt. Med et ’prikkeværktøj’ kan borgerne nu undersøge, om deres kommunalpolitikere er klar til at handle på den grønne omstilling.

Kommunalvalget står for døren, og det kan blive det sidste valg, inden vi har udledt så meget CO2, at temperaturen vil stige med 1,5 grader. Grænsen, hvor der ikke er nogen vej tilbage. Så det er nu, at der skal handles.

Derfor er DFS gået sammen med en række grønne organisationer i en klimakoalition, hvor vi i fællesskab kræver, at klima og natur kommer på den kommunale dagsorden.

Ambitionen er at gøre kommunalvalget til det grønneste nogensinde.

Politikerne skal binde sig til grøn handling

Koalitionen har udviklet et online ’prikkeværktøj’, hvor borgerne kan stille fire grønne krav til deres kommunalpolitikere. Værktøjet skal gøre det nemmere for borgerne at vide, om kommunalpolitikerne vil handle på den grønne omstilling.

Ved hjælp af værktøjet kan alle borgere ”prikke” til deres lokale kandidater pr. mail og spørge dem, om de vil arbejde for at gennemføre fire klima- og naturtiltag – og dermed gøre valget grønt.

Når borgerne har prikket til kommunalpolitikerne, får politikerne en mail, hvor de skal tage stilling til de fire grønne krav ved at svare ’ja ’eller ’nej’. Derefter får borgerne tilsendt svaret pr. mail.

Klimakoalitionens fire krav

1. at din kommune vælger grønne løsninger ved at indregne en pris på 850 kroner per ton udledt CO2 i kommunens indkøb, forsyning og byggeri.

2. at din kommune giver plads til mere vild natur ved at beskytte de biologisk mest værdifulde arealer.

3. at din kommune styrker demokratiet med grønne borgerting, som, støttet af eksperter, har reel indflydelse på kommunens klima- og naturpolitik.

4. at din kommune sikrer nye grønne arbejdspladser og uddanner borgerne til de nye jobs.

DFS: Brug prikkeværktøjet

Formand for DFS, Per Paludan Hansen, mener, at prikkeværktøjet er et værdifuldt redskab:

”I DFS mener vi, at klima, miljø og natur bør stå højt på kommunalpolitikernes dagsorden. Og her er prikkeværktøjet et godt redskab til at forpligte politikerne på den grønne omstilling.

Samtidig er det en strategisk prioritet for DFS at opfordre politikerne til at have et større blik for menneskers bæredygtige handlingsmuligheder i civilsamfundets og folkeoplysningens fællesskaber. Derfor ser jeg især store perspektiver i kravet om at oprette grønne kommunale borgerting, hvor jeg mener, at folkeoplysningen kan spille en stor rolle.”

Hvad er klimakoalitionen

Klimakoalitionen består af Klimabevægelsen i Danmark, Verdens Skove, Mellemfolkeligt Samvirke, Den Grønne Studenterbevægelse, Greenpeace, Klima- og Omstillingsrådet, DOF BirdLife, Bedsteforældrenes Klimaaktion, We Do Democracy, Ungeklimarådet og DFS (DFS har været medlem af koalitionen siden oktober 2021).

Koalitionen satte fokus på klimaloven og 70 pct-målet til Folketingsvalgets i 2019, og nu ønsker koalitionen at sikre, at natur og klima også bliver en del af den kommunale dagsorden. Koalitionen er støttet af KR Foundation, der er et internationalt bæredygtigt initiativ i regi af Willum Fonden.

Grønne demokratier i kommunerne

Et af de fire krav i prikkeværktøjet er, at kommunerne skal involvere deres borgere i den grønne omstilling ved at nedsætte såkaldte ’grønne borgerting’.

De grønne borgerting – også kaldet borgersamlinger – er en ny borgerinddragende metode, der er velegnet til at skabe opbakning til den grønne omstilling hos lokalbefolkningen. Og samtidig kan borgertingene finde frem til nye, lokale løsninger, der gavner naturen og klimaet.

Borgertingene vil typisk bestå af et antal borgere, der findes ved lodtrækning, og som repræsenterer kommunernes borgere på tværs af uddannelsesniveau, alder, køn og geografi mv.

Når deltagerne til borgertingene er udvalgt, vil borgertingene typisk få til opgave at udvikle anbefalinger til en lokal klimaplan, som kommunernes borgere kan omsætte til konkrete handlinger. I denne proces vil deltagerne løbende blive bistået af eksperter, der kan kvalificere debatten, når deltagerne diskuterer sig frem til grønne anbefalinger og løsninger.

Erfaringer fra både ind- og udland viser, at de mest effektive grønne borgerting er blevet nedsat med et stærkt mandat. Derfor er det afgørende, at kommunalpolitikerne forpligter sig til at behandle borgertingenes anbefalinger. Det er forudsætningen for, at borgertingene kan være med til at sætte fart på den grønne omstilling.

Skab et grønt demokrati i kommunen