Her er kommunalvalgets grønneste kommuner

Her er kommunalvalgets grønneste kommuner

Redaktionel dato: 25. november 2021

Lille spejl på væggen der, hvem er den grønneste kommune i landet her? Det har DFS og resten af Klimakoalitionen nu talt op efter kommunalvalget.

Lejre er en af de fire kommuner, som havde fleste grønne kommunalvalgskandidater.

Lejre er en af de fire kommuner, som havde fleste grønne kommunalvalgskandidater.

Rudersdal, København, Lejre og Frederiksberg. Det er de fire grønneste kommuner i landet. Og derefter følger Fanø, Aalborg, Samsø og Syddjurs kommune.

Det står klart efter kommunalvalget, hvor DFS og en række andre grønne organisationer i ’Klimakoalitionen’ siden oktober har bedt borgerne om at stille kommunalvalgskandidaterne fire klima- og naturkrav ved hjælp af et digitalt ’prikkeværktøj’.

Prikkeværktøjet og koalitionens optælling af kandidaternes svar viser nu hvilke kommuner, der er mest klar til at handle på den grønne omstilling.

Klimakoalitionens fire krav

1. at din kommune vælger grønne løsninger ved at indregne en pris på 850 kroner per ton udledt CO2 i kommunens indkøb, forsyning og byggeri.

2. at din kommune giver plads til mere vild natur ved at beskytte de biologisk mest værdifulde arealer.

3. at din kommune styrker demokratiet med grønne borgerting, som, støttet af eksperter, har reel indfly-delse på kommunens klima- og naturpolitik.

4. at din kommune sikrer nye grønne arbejdspladser og uddanner borgerne til de nye jobs.

Kommunerne er ikke lige grønne

Næsten alle kommunalvalgskandidater er blevet ’prikket’ af borgerne, hvor de pr. mail er blevet spurgt, om de vil handle på Klimakoalitionens fire grønne krav.

Her har 1867 svaret ja, 52 har svaret nej, mens 7045 af forskellige årsager ikke har svaret.

I de førnævnte otte grønneste kommuner har mindst 30 pct. af kandidaterne sagt ja til at handle på kravene.

I den anden ende af skalaen finder man Struer, Ærø, Læsø og Billund Kommune. Her er det kun mellem seks og tre pct. af kandidaterne, der har sagt ja til kravene. Så der er stor forskel på tværs af kommunerne.

Samme forskel finder man, hvis man retter blikket mod de politiske partier.

Blandt de grønneste partier er Veganerpartiet, Alternativet og Enhedslisten. Her har henholdsvis 100, 85 og 63 pct. af de opstillede kandidater sagt til at handle på koalitionens fire klima- og naturkrav.

Omvendt forholder det sig hos Nye Borgerlige, Venstre og Liberal Alliance, hvor kun mellem 5 og 4 pct. af kandidaterne har sagt ja til at handle på kravene.

Hvad er klimakoalitionen?

Klimakoalitionen består af Klimabevægelsen i Danmark, Verdens Skove, Mellemfolkeligt Samvirke, Den Grønne Studenterbevægelse, Greenpeace, Klima- og Omstillingsrådet, DOF BirdLife, Bedsteforældrenes Klimaaktion, We Do Democracy, Ungeklimarådet og DFS (DFS har været medlem af koalitionen siden ok-tober 2021).

Koalitionen satte fokus på klimaloven og 70 pct-målet til Folketingsvalgets i 2019, og nu ønsker koalitionen at sikre, at natur og klima også bliver en del af den kommunale dagsorden. Koalitionen er støttet af KR Foundation, der er et internationalt bæredygtigt initiativ i regi af Willum Fonden.