Husk den tredje halvleg – for trivslens skyld
Kommentar

Husk den tredje halvleg – for trivslens skyld

Redaktionel dato: 8. februar 2021

Det er op ad bakke, men absolut nødvendigt for den mentale sundhed, at vi er kreative og udvikler den sociale interaktion under nedlukningen. Tjek ind med jeres medlemmer og kursister: spørg om de stadig er derude og tilbyd bingo, fælles spisning eller noget andet socialt online.

Af Celia Skaarup, analysekonsulent i DFS

Som de fleste nok har hørt eller gættet, er der sket en stigning i psykiske problemer under covid-19-krisen. Det understregede Ziggi Santini fra SDU på et netværksmøde i partnerskabet i ABC for mental sundhed.

Han har lavet en mindre undersøgelse om danskernes trivsel under pandemien. Størstedelen af de mennesker, der i forvejen har rapporteret forskellige former for psykisk mistrivsel, oplever, at det er blevet værre under pandemien. Forværret ensomhed er stærkt forbundet med psykisk mistrivsel.

Understøt trivslen

Vi har et problem med mental sundhed på verdensplan. Folk gør ikke automatisk det, der hjælper dem – hvilket for eksempel kunne være at følge principperne fra ABC for mental sundhed. Og selv hvis de gør, er det ikke garanti for, at principperne virker, hvis ikke man følger dem ”på en mental sund” måde. Et af de elementer, der er relateret positivt til mental sundhed, er at have tætte sociale relationer. Dog helst ikke for mange! Det kan også blive for meget af det gode, hvis man har mange venner. Santini understregede i forlængelse heraf, hvor lidt vi faktisk ved om effekten af primært at mødes over en skærm: Hvordan mindsker man ensomhed i en verden, hvor man ikke må komme tæt på andre mennesker?

Derfor må vi hjælpe hinanden med at tænke den sociale interaktion ind i vores ellers så isolerede hverdage. Både i de frivillige fællesskaber og i arbejdslivet. I idrætsforeningerne bliver det kaldt ”den tredje halvleg” – alt det samvær der foregår, efter at kampen er slut, aktiviteten er overstået. Vi bliver nødt til at hjælpe hinanden med at inkorporere det i vores nye måder at få dagene til at gå på.

Vores egne erfaringer

På DFS har vi talt om det sociale element i en tid, hvor vi alle arbejder hjemme. Og har – om end lidt sent i det seneste nedlukningsforløb – indført sociale elementer i vores online arbejdsfællesskab. For eksempel laver vi på skift en fredagsquiz, og har et ekstra ugentligt morgen-tjek-ind, hvor vi siger hej til hinanden. Der har også været kollegiale opfordringer om at ringe til hinanden i stedet for at skrive en mail, så man får fornemmelsen af hinandens tilstedeværelse og muligheden for smalltalk kan opstå.

Digitale løsninger er vores bedste bud på at mindske afstanden, men der er selvfølgelig også andre aktiviteter, man kan tage op. Fx sejle i kajak - der er man jo faktisk hver for sig. Vi ved fra forskning, at deltagelse i fritidsaktiviteter har en forebyggende effekt på den unges psykiske trivsel og forbrug af alkohol og stoffer.

Frafald fra de frivillige fællesskaber

Her under pandemien ser vi indtil videre, at unge i stort omfang falder fra at deltage i fritidsaktiviteter. Der er ikke taget stilling til hvilke slags fritidsaktiviteter, der er særligt gode - og det er vigtigt at understrege, at det ikke er mængden af fritidsaktiviteter, der gør en forskel. De behøver ikke gå til mange forskellige aktiviteter, det er bare vigtigt, at de har noget, de kan foretage sig i løbet af ugen.

Og lur mig, om det samme ikke også gælder for voksne! Vi ved fra DFS’ bagland, at medlemstallene for voksne også falder flere steder i foreningslivet. Alle i de folkeoplysende fællesskaber er opmærksom på, hvor lidt vi på nuværende tidspunkt når ud til folket, og er i dyb kritisk eftertænksomhed om at finde nye måder nå ud på.

Men mens vi venter: Vi skal have skolerne og foreningerne til stadig at huske på at skabe positive fællesskaber med de få aktiviteter, der så lykkedes; at de giver plads til interaktion og at deltagerne deler lidt af sig selv med hinanden også.

Dannelse og trivsel

Det kan vi også nyde godt af, når alt dette er overstået. Det styrker nemlig også selve dannelsen, fordi det skaber bedre grundlag for at blomstre både med henblik på mere engagement og den enkeltes trivsel.

Så mens vi tænker og venter på lysere tider, vil jeg på det kraftigste opfordre til, at vi efter bedste evne husker at inkorporere elementer af den tredje halvleg i de digitale og fremtidige aktiviteter, vi får søsat.

Tjek ind med jeres medlemmer: spørg om de stadig er derude; lav online arrangementer med mulighed for at ”tale med sidemanden”; lav noget socialt online såsom bingo eller fælles spisning; ring i stedet for at skrive. Der er sikkert mange flere sjove ideer, når vi tænker os lidt om.