Hvad drømmer folkeoplysere om?
DFS' Årsmøde

Hvad drømmer folkeoplysere om?

Redaktionel dato: 20. april 2023

En folkeoplysning, der skaber mening og kollektivt håb. En folkeoplysning, som andre sindssygt gerne vil samarbejde med. Det var to af de drømme, som deltagerne i DFS’ årsmøde fortalte om.

Rasmus Nørlem, DEO, fortæller om sin drøm om folkeoplysning

Rasmus Nørlem, DEO, fortæller om sin drøm om folkeoplysning

Af Michael Voss

Hvad går I og drømmer om? Det er ikke det spørgsmål, de fleste forbereder sig på, inden de tager til årsmøde i DFS. Men det var lige netop, hvad mødefacilitator, Julie Krogh Vistisen, bad deltagerne fortælle. Og de tog imod udfordringen.

Nyskabende, modig, håbefuld

20-25 rejste sig, tog mikrofonen og fortalte i en, to eller tre sætninger om deres drømme på folkeoplysningens vegne. Nogle af dem var:

 • Jeg drømmer om folkeoplysningshuse i hver by, hvor vi kan samarbejde og skabe noget helt nyt.
 • Jeg drømmer om, at det er os, folk spørger om, hvad vi kan gøre for de unge, der mistrives.
 • Jeg drømmer om en folkeoplysning, der skaber mening, kollektivt håb, handlemod og aktivisme.
 • Jeg drømmer om en farlig folkeoplysning, der tør tage livtag med samfundsudfordringerne, så beslutningstagerne tænker: Hvad pønser de på?
 • Jeg drømmer om, at vi bliver mere modige og udnytter den frihed, vi har – og presser grænserne for den.
 • Jeg drømmer om, at folkeoplysningen bliver mere inkluderende.
 • Jeg drømmer om en folkeoplysning, hvor der også er plads til ham med hammeren i hånden.
 • Jeg drømmer om, at vi får et mere internationalt udsyn.

Årsmøde 2023

Årsmødet foregik den 19. april i Vartov i København. I alt deltog 80 i Årsmødet

De fleste deltagere var fra DFS’ medlemsorganisationer og deres lokalafdelinger, men der var også samarbejdspartnere fra DUF, kommuner, Kulturen Analyseinstitut, Videnscenter for Folkeoplysning, Kulturministeriet, Uddannelses- og forskningsministeriet, Nordisk Ministerråd og Nordisk Netværk for Voksnes Læring.

Efter Årsmødet afholdt DFS sit repræsentantskabsmøde.

Et nyt syn på os selv og verden

Som inspiration til drømmene havde deltagerne inden da hørt Lise Korsgaard fortælle, hvordan Grundtvig tog bestik af sin tid, og hvordan K.E. Løgstrup talte om folkeoplysningens historisk-poetisk metode, der blandt består i at bruge fantasien og at drømme.

Hun opfordrede til, at vi bruger metoden på nutidens og fremtidens største udfordring klimakrisen: ”Selvfølgelig er der brug for afgifter, tekniske nyskabelser og skraldespande i forskellige farver. Men først og fremmest skal vi ændre vores syn på os selv i verden og skabe en forestilling om en bedre fremtid,” sagde hun.

Lise Korsgaard er sekretariatsleder i Grundtvigsk Forum og medlem af DFS’ bestyrelse.

Vidensdeling og synergi

Jesper Nygaard, der er administrerende direktør i Realdania, fortalte hvordan de arbejder med at løse komplekse problemer gennem samarbejde inspireret både af Grundtvig og af metoden ’Collective Impact’.

Nogle af hovedtankerne i metoden er at dele viden og skabe synergier gennem brede og tillidsfulde samarbejder.

Efterfølgende fordelte deltagerne sig i fire værksteder, hvor de diskuterede folkeoplysningens vilkår, bidrag og potentialer i samfundet på de fire temaer, der udgør DFS’ nuværende strategi:

 • Uddannelse og arbejdsliv
 • Sundhed og trivsel
 • Den folkelige grønne omstilling
 • Folkeoplysningens grundvilkår
Lise Korsgaard trak på både Grundtvig og K.E. Løgstrup i sin inspirationstale.

Lise Korsgaard trak på både Grundtvig og K.E. Løgstrup i sin inspirationstale.