Hvad er meningen med folkeoplysningen?
Fortælleværksteder

Hvad er meningen med folkeoplysningen?

Redaktionel dato: 17. maj 2022

DFS har været på Danmarksturné i Holstebro, Vrå og Aarhus. Vi satte lokale folkeoplyseres fortællinger i scene – og kom lidt tættere ind til kernen i folkeoplysningens samfundsmæssige relevans. 

Af Frederik Thorkild Bjerglund Madirazza

Hvad er folkeoplysningens værdi og relevans i samfundet? Og: ’Hvad er meningen med folkeoplysningen?’

De spørgsmål vil vi gerne blive endnu bedre til at svare på i Dansk Folkeoplysnings Samråd, når vi forsøger at fremme folkeoplysningens interesser overfor politikere, embedsmænd og pressen.

Derfor er vi gået i gang med at afholde ’fortælleværksteder’ over hele landet, hvor lokale folkeoplysende ledere og undervisere får mulighed for at sætte ord på, hvad meningen er med folkeoplysningen – for lige netop dem.

De der lytter er i fokus

De første tre fortælleværksteder blev afholdt i Holstebro, Vrå og Aarhus. 

Her fik deltagerne på skift mulighed for at fortælle en personlig folkeoplysende historie fra deres eget liv. Herefter skrev de øvrige deltagere et såkaldt ’bevidningsbrev’, som de læste højt for fortælleren.

Metoden kaldes ’narrativ praksis’ og idéen er, at bevidningen bringer de lyttende i fokus, når de reflekterer over den fortælling, som de bliver præsenteret for.

I bevidningsbrevene reflekterede tilhørerne fx over, hvad de kom til at tænke på fra deres eget liv i den folkeoplysende verden, og hvad fortællingen inspirerede dem til at gøre mere af i fremtiden.

De gode eksempler

På værkstederne indsamler vi konkrete eksempler på, hvordan folkeoplysningen gør en samfundsmæssig forskel. Alt sammen med afsæt i de lokale folkeoplyseres personlige historier.

Med eksemplerne håber vi, at DFS bliver bedre til at forklare, hvad meningen er med folkeoplysningen. Uanset om det er en politiker, en embedsmand eller en journalist, som vi forklarer det til.

Samtidig håber vi, at fortælleværkstederne vil bidrage til at styrke den ’indre bevidsthed’ hos de lokale folkeoplysende aktører, som hver dag løfter den folkeoplysende sag på tværs af Danmark.

Vil du dele din historie?

De næste fortælleværksteder afholdes i Ringsted, Kettinge og København henholdsvis den 30. maj, 31. maj og 2. juni. Efter sommerferien fortsætter vi til Fyn og Sønderjylland. Alle er meget velkomne til at deltage.

Kontakt DFS’ studentermedarbejder, Simon Løffler Puggaard, for mere information og tilmelding via slp@dfs.dk.

DFS’ sekretariatschef, Carolina Magdalene Maier, fortæller om den narrative praksis til DFS’ fortælleværksted i Vrå.

DFS’ sekretariatschef, Carolina Magdalene Maier, fortæller om den narrative praksis til DFS’ fortælleværksted i Vrå.