Hvilken politiker er bedst til dialog - i en coronatid

Hvilken politiker er bedst til dialog - i en coronatid

Redaktionel dato: 16. marts 2021

Send dit forslag til en politiker, som har været god til at gå i dialog med borgerne og med andre politikere – med en begrundelse og gerne et eksempel.

DFS er med til at uddele Folkemødets Dialogpris. Lige nu har vi brug for hjælp til at finde et godt felt af politikere, der kan indgå i den endelige afstemning. Derfor opfordrer vi alle til at indsende begrundede forslag til politikere, som fortjener prisen.

Alle forslag vil indgå i juryens overvejelser, når den i april nominerer fem kandidater.

Dialog trods nedlukning

Folkemødet handler om dialog, mellem politikere indbyrdes og mellem politikere og borgere. I år har corona og nedlukning udfordret dialogen mere end nogensinde.

Derfor er det særlig vigtigt at belønne en politiker, som har vist vilje til at fortsætte dialogen med borgerne, selv om mange kanaler har været blokeret – en politiker, som har søgt nye metoder og platforme, hvor samtalen kan foregå, når mulighederne for fysiske møder er begrænsede.

Det er det, vi gør med Folkemødets Dialogpris 2021.

Op til Folkemødet vil vi åbne en afstemning mellem de fem nominerede på Facebook. Vinderen vil få prisen overrakt ved Folkemødets afslutning lørdag den 19. juni.

Folkemødets Dialogpris er blevet uddelt siden 2013. Bag prisen står:

  • Foreningen Folkemødet,
  • Dansk Ungdoms Fællesråd,
  • Dansk Folkeoplysnings Samråd
  • Kommunikationsbureauet Lead

Dit forslag

Du kan levere din begrundede ide - eller flere - her.