Jule- og nytårshilsen
Fra sekretariatschef Carolina Magdalene Maier

Jule- og nytårshilsen

Redaktionel dato: 15. december 2021

Kære alle medlemmer, samarbejdspartnere og andre gode folkeoplysningsfolk,

Tak for 2021.

Det bliver nok ikke et af de år, vi kommer til at se tilbage på med begejstring i lyset af de udfordrende vilkår for den folkelige samtale, for de folkeoplysende aktiviteter og for den demokratiske debat.

Omvendt skal vi også huske at glædes over det, vi kan: For eksempel at den lange nedlukning har givet mange borgere lyst til at søge fællesskaber og lære nyt. Vi ser f.eks. en stigning i søgningen til højskolerne, og mange steder er aftenskolekurser i f.eks. keramik udsolgt så langt øjet rækker.

Når det er sagt, står vi i DFS over for en stor opgave med at få sat spotlight på folkeoplysningen igen. Corona-krisen har kradset i bankboksene og mange foreninger kigger ind i en meget usikker fremtid.

I DFS vil vi – udover at fortsætte vores arbejde på politisk niveau for at sikre de bedst mulige vilkår for folkeoplysningen – bruge meget af 2022 på at samle feltet. Vi har på tværs af folkeoplysningen brug for at mærke hinanden, tale sammen og minde hinanden om, hvad det er for en vigtigt samfundsmæssig opgave, vi løfter.

Det vil vi skabe møderum og processer for i 2022. Meget mere herom i begyndelsen af det nye år!

Indtil da ønsker jeg jer alle en fredfyldt jul og et lykkebringende nytår. Jeg tror, vi alle krydser fingre for et fysisk nærværende og demokratisk blomstrende 2022 – lad os arbejde sammen for at nå derhen i fællesskab.

Mange kærlige hilsner,
Carolina Magdalena Maier