Julehilsen fra DFS’ sekretariatschef Ulrik Kampmann

Julehilsen fra DFS’ sekretariatschef Ulrik Kampmann

Redaktionel dato: 13. december 2023
Sekretariatschef i DFS, Ulrik Kampmann, ser tilbage på året, der går på hæld og frem mod 2024 i sin julehilsen.

Sekretariatschef i DFS, Ulrik Kampmann, ser tilbage på året, der går på hæld og frem mod 2024 i sin julehilsen.

Julen nærmer sig. Overfor DFS’ kontor på Nytorv i København går jeg hver morgen forbi et hyggeligt julemarked med lyskæder, gran og turister med tophuer. Og når jeg går hjem igen, er mørket allerede faldet på. Men inden julefreden sænker sig helt, kan jeg lige nå at kigge tilbage på året, der er gået.

Både for DFS og for mig personligt, har det været et begivenhedsrigt år. Vi har lanceret en ny strategi, og så har vi været igennem et ledelsesskifte. Begge dele har naturligvis kunne mærkes i sekretariatet. Det har ført nye opgaver, nye arbejdsformer og nye relationer med sig.

Strategien, som blev vedtaget ved årsskiftet, har givet et tydeligt fokus på DFS’ prioritering af tre strategiske områder. De handler om folkeoplysningens bidrag til den grønne omstilling, til sundhed og mental trivsel samt til livslang læring og en fleksibel adgang til uddannelse og arbejdsliv. Derudover indeholder strategien et fortsat fokus på at fremme viden, internationalt arbejde, debatskabelse, interessevaretagelse på vegne af de folkeoplysende organisationer mm.

I sekretariatet har vi arbejdet med at udfolde strategien og omsætte den til konkrete aktiviteter og projekter. Det gør vi i dialog med vores medlemmer og vores gode samarbejdspartnere i organisationer, ministerier og videninstitutioner.

I oktober skabte vi rammerne for en velbesøgt konference ’Folkeoplysningens Dag’, hvor vi satte fokus på partnerskaber, og hvordan vi får mest ud af dem. Her uddelte vi også ’Folkeoplysningens Pris’, som gik (!) til March mod Ensomhed. Et vigtigt og inspirerende initiativ, der sætter fokus på ensomhed.

Derudover har vi også engageret os i en lang række politiske sager. Vi har bl.a. arbejdet for, at flere foreninger nemmere kan få adgang til en bankkonto – hvilket regeringen netop har lanceret udspil om. Det er et vigtigt skridt på vejen mod at mindske foreningslivets bureaukratiske bøvl. Men vi har stadig fokus på at sikre, at løsningen ikke medfører nye bureaukratiske byrder. Sideløbende har vi arbejdet med en revision af Folkeoplysningslovens bestemmelser om voksenundervisning, en evaluering af de støttemuligheder der er for EU-oplysning, kulturpas, kulturpolitik og mange andre politiske sager.

Vi prioriterer at udvikle og kvalificere vores tilgange og idéer sammen med vores medlemmer. På den måde sikrer vi, at der er en sammenhæng mellem det, vi ser i sekretariatet, og de oplevelser som vores medlemmer har.

Personligt har jeg været meget glad for den modtagelse, jeg har fået. Både fra DFS’ bestyrelse og medarbejdere, men også fra mine mange kaffe-snakke blandt vores medlemsorganisationer og samarbejdspartnere. Jeg har fået en dybere forståelse for folkeoplysningens mangfoldighed, og jeg har mødt stor indsigt og engagement i hele landet.

Med udgangen af året skal vi tage afsked med Michael Voss, som efter 18 år i DFS har besluttet at gå på pension. På egne og bestyrelsens vegne skal der lyde en stor tak til Michael for den flotte og betydningsfulde indsats, som han har ydet for DFS.

Samtidig skal vi byde velkommen til Lisa Ioannou, som skal bære stafetten videre og fortsætte udviklingen af DFS’ kommunikation sammen med de andre dygtige folk i sekretariatet. Lisa har en fortid som  presserådgiver i Miljøministeriets departement, hos beskæftigelses- og integrationsborgmesteren i Københavns Kommune og som journalist på TV2. I kan læse mere om Lisa her

Endeligt har Natacha Holst Hansen valgt at søge nye udfordringer. Natacha har løftet en stor og vigtig opgave som konstitueret sekretariatschef frem til min tiltrædelse. Der skal lyde en stort tak for en flot indsats og god vind videre frem.

Jeg glæder mig til de mange nye ting, som vi skal i gang med i 2024. Vi skal bl.a. styrke vores pressearbejde og udvikle vores datagrundlag, som er vigtige elementer i vores politiske interessevaretagelse. Derudover skal vi arbejde videre med implementeringen af vores strategi, kigge nærmere på, hvordan vores forskellige aktiviteter skaber værdi for vores medlemmer og mange andre spændende ting.

Jeg håber at se mange af jer til vores års- og repræsentantskabsmøde, Folkemødet eller til Folkeoplysningens Dag i 2024. Vi kommer også til at lave andre arrangementer om relevante temaer i løbet af året, som jeg håber, I vil deltage i.

Glædelig jul og godt nytår til alle medlemmer, samarbejdspartnere og gode venner af DFS.

Ulrik Kampmann, sekretariatschef, Dansk Folkeoplysnings Samråd