Kampvalg om formandsposten i DFS

Kampvalg om formandsposten i DFS

Redaktionel dato: 18. august 2021

Rasmus Nørlem fra oplysningsforbundet DEO stiller op til formandsvalget på repræsentantskabsmødet den 1. september. Den nuværende formand, Per Paludan Hansen, genopstiller.

Af Michael Voss

Per Paludan Hansen  (tv) og Rasmus Nørlem (th)

Per Paludan Hansen (tv) og Rasmus Nørlem (th)

Når de delegerede mødes til det årlige DFS-repræsentantskabsmøde den 1. september, har de for første gange i over 20 år to kandidater at vælge imellem til formandsposten. Rasmus Nørlem, der er sekretariatsleder i oplysningsforbundet DEO har meldt sig på banen, og Per Paludan Hansen, der har været formand siden begyndelsen af 2007, genopstiller

Hvad vil DFS med en formand?

”Jeg stiller op til formandsposten, fordi jeg mener, at DFS’ medlemsorganisationer har brug for at tage aktivt stilling til, hvad vi vil med posten efter mere end et årti uden modkandidater,” skriver Rasmus Nørlem i sit opstillingsgrundlag.

Om den periode, han gerne vil være formand i, skriver Rasmus Nørlem blandt andet: ”Vi skal til at skrive et kapitel, der forklarer, hvordan folkeoplysning ser ud i en digital tidsalder, hvor foreningsengagement er delvist omlagt til enkeltsagsengagement ”

Vil gå forrest

Den nye kandidat mener, at folkeoplysningen har vist sit værd under coronakrisen, men stiller samtidig spørgsmålene: ”Hvorfor fik fodboldkampe bedre vilkår under pandemien end os? Hvordan kunne udskænkning og servering slå oplysning og involvering?”

Rasmus Nørlem slutter sin præsentation med disse ord: ”Jeg vil gerne være med til at finde vejen fremad. Jeg tør også godt tage én for holdet og gå forrest ud i et terræn med fælder og faldgruber, hvis I vil give mig rygdækning og opbakning.”

Forskelligheden er styrken

Efter over 14 år på formandsposten er de færreste delegerede i tvivl om, hvem Per Paludan Hansen er. Han beskriver den organisation, han har været formand for således:

”DFS er som brancheorganisation for de folkeoplysende organisationer den aktive stemme, der arbejder for at sikre medlemmerne bedst mulige vilkår til at opfylde deres unikke formål. De folkeoplysende organisationers forskellighed er en fantastisk styrke. Det er DFS’ opgave at favne disse forskelle i fælles indsatser – en opgave vi ofte lykkes med.”

Om sin tilgang til et folkeoplysende arbejde skriver Per Paludan Hansen: ”I mit virke er jeg båret af en oprigtig tro på folkeoplysningens værdier, på hvilken jeg bygger mit arbejde for folkeoplysningens interesser. Jeg er optaget af, at de folkeoplysende tilbud er tidssvarende og udvikles til at møde nye behov.”

Strategisk lederskab

Han tilbyder DFS ”… et strategisk lederskab, hvor jeg har som mål, at vi efter kvalificerede beslutningsprocesser når frem til gode løsninger. Jeg arbejder aktivt med mit netværk der – udover folkeoplysere – består af politikere i de fleste partier, embedsmænd i centraladministration og kommuner, samt ledere og aktører i de centrale civilsamfundsorganisationer.”

Nye kandidater til bestyrelsen

På repræsentantskabsmødet er også fire ordinære bestyrelsesmedlemmer på valg. Det drejer sig om Marlene Berth Nielsen fra Fora, Randi Jensen fra Daghøjskoleforeningen, Vibeke Sonntag Kulturhusene i Danmark og Maiken Friberg fra Coop.
Marlene Berth Nielsen og Randi Jensen genopstiller. Det gør Vibeke Sonntag og Maiken Friberg ikke.

Foreløbig har to nye kandidater meldt sig på banen. Det er Lise Korsgaard, der er sekretariatsleder i Grundtvigsk Forum, og Lars Bangert Struwe, som er generalsekretær i Atlantsammenslutningen.

Der kan stadig komme nye kandidater, både til formandsposten og til bestyrelsen. Det er muligt at opstille helt frem på selve repræsentantskabsmødet.

Materialer til Repræsentantskabsmøde 2021

På denne side kan du finde formands- og bestyrelseskandidaternes præsentationer plus beretning, forslag og andre dokumenter til repræsentantskabsmødet