Keramik skaber demokratiforståelse
Debat

Keramik skaber demokratiforståelse

Redaktionel dato: 8. september 2022

Umiddelbart er der langt fra demokratisk grundforståelse til keramikholdet i aftenskolen. Men så alligevel. For det store kan også ligge i det små. Det skriver skoleleder i FOF.

Dette debatindlæg er skrevet af skoleleder Kirsten E. Højrup, FOF Vendsyssel. Det blev bragt i Vendelboposten den 7. september.

Kirsten E. Højrup, da hun i 2016 fik Aftenskolernes Integrationspris.

Kirsten E. Højrup, da hun i 2016 fik Aftenskolernes Integrationspris.

Vi nærmer os et folketingsvalg. Og her vil jeg opfordre politikerne til at slå et slag for en af de grundværdier, der har været med til at gøre Danmarks til et land med stor tillid og sammenhængskraft: Folkeoplysningen.

I år kan FOF fejre 75-års jubilæum på landsplan. Og der er for mig at se en lige linje fra verden, som den så ud, da FOF så dagens lys, og verden af i dag. FOF - og andre oplysningsforbund -blev skabt, fordi en række ildsjæle ville sikre, at ideologier som fascismen og nazismen aldrig igen ville få grobund herhjemme. Og midlet var at udvikle den demokratiske grundforståelse gennem folkeoplysning.

Her i jubilæumsåret oplever vi igen det, som vi troede hørte fortiden til: Krig i Europa. Putin og hans autokratiske styre holder den russiske befolkning i uvidenhed gennem censur og falske nyheder. Den aktuelle krise er desværre et vidnesbyrd om, at vi ikke må tage vores demokratiske værdier for givet. Der er i høj grad stadig brug for folkeoplysning - og for FOF.

Del af fællesskab

Siden den spæde start i 1947 har FOF udviklet sig til at blive danskernes foretrukne udbyder af folkeoplysning.

FOF har været med til at berige tilværelsen for generationer af danskere. I løbet af sin levetid har FOF givet millioner af danskere mulighed for at blive klogere, sundere og gladere. For nogle har FOF været et ekstra krydderi i hverdagen. For andre har FOF været med til at gøre en afgørende forskel.

Nogle har hentet viden, der har åbnet døre til nye sider af tilværelsen. Andre har oplevet, at de er blevet en del af et fællesskab, der har givet dem nyt indhold i livet. Og andre igen har fået brugt sig selv på en måde, der har gjort dagligdagen sundere og helbredet bedre.

Keramikholdet og demokratiet

Så lad mig prøve at folde ud, hvad det er, aftenskolen kan. Det kan godt være, at der umiddelbart er langt fra demokratisk grundforståelse i befolkningen til keramikholdet i aftenskolen. Men så alligevel. For det store kan også ligge i det små.

Hvert eneste år deltager 800.000 danskere i en aftenskoleaktivitet hos FOF eller i et af de andre aftenskoleforbund. Folk kommer alle for at lære nyt. Men de møder op med vidt forskellig baggrund.

  • Der er unge som ældre.
  • Mænd som kvinder. Og der er folk fra alle samfundslag.
  • Dørmænd og direktører.
  • Kontorfolk og kassemedarbejdere.
  • Skomagere og skolelærere.
  • Og studerende, pensionister og arbejdsløse.

Alle er velkomne. Og alle samles omkring en fælles interesse - og det gælder uanset om de kommer for at lære fransk, dyrke yoga eller for at fremstille smykker.

Samfundsforskerne taler om, at en af demokratiets største udfordringer er, at vi lever i ekkokamre. Der er en stigende tendens til, at vi omgås med folk, der minder om os selv. Og det gælder både i den fysiske virkelighed og på de sociale medier.

Det indebærer, at vi bliver dårligere til at forstå andre, der har andre værdier og livsvilkår end os selv.

Den udvikling er aftenskolen med til at modvirke. For det smukke er, at når først undervisningen på aftenskoleholdet starter, så er alle lige. Og når snakken går, så bliver alle klogere på hinandens livssyn og livsvilkår.

Det skaber større indsigt, bedre forståelse og højere tolerance på tværs af forskelligheder. Og det er med til at udvikle den tillid og sammenhængskraft, der er så stærk her i Danmark. Det er set i det lys, at keramikkurset og den demokratiske grundforståelse hænger sammen.

Alle sidegevinsterne

Det er selvfølgelig ikke derfor, at folk kommer. Det er en sidegevinst. Og dem er der faktisk flere af i aftenskolen.

Forskere har undersøgt, hvad folk får ud af at "gå i aftenskole". Folk kommer for at lære nyt - og det gør de også. Heldigvis er langt de fleste rigtig godt tilfredse med kvaliteten af deres undervisning. For det er selvfølgelig umiddelbart det vigtigste.

Men sidegevinsterne er altså heller ikke så ringe endda. For mere end fire ud af fem giver udtryk for, at deres aftenskolekursus er med til at øge deres livskvalitet. Og samtidig er næsten ni ud af 10 glade for det fællesskab, som de er blevet en del af.

Der er altså mange gode grunde til, at folkeoplysningen fortsat skal være en grundpille i vores samfund! Også i kommunerne Frederikshavn, Læsø, Hjørring Brønderslev og Jammerbugt, hvor der er tilbud fra FOF Vendsyssel.

Folkeoplysningen er med til at styrke borgernes indsigt og understøtter den demokratiske grundforståelse.

Folkeoplysningen udgør et værn mod ensomhed, fordummelse og falske nyheder.

Og foreningslivet er samtidig en af forudsætningerne for tilliden, fællesskabet og sammenhængskraften i vores samfund. Det skaber en grundkapital, der ruster os til fremtiden. Så kære håbefulde folketingskandidater.

Husk folkeoplysningen - både i din valgkamp og når du som folketingsmedlem skal være med til at udstikke kursen for Danmark.

Overskrifterne er indsat af DFS.