Kultur er både oplevelse og deltagelse
Debat

Kultur er både oplevelse og deltagelse

Redaktionel dato: 17. januar 2023

Man skal selv op af stolen og synge, spille et instrument, lære at udtrykke sig selv. Sådan skriver formanden for Amatør Danmark. Han minder kulturministeren om, at kulturen også er noget, man deltager aktivt i.

Den 19. december bragte Kulturmonitor et åbent brev til kulturminister Jakob Engel-Schmidt fra Jonas Viggo Pedersen, der er formand for Amatørmusik Danmark, som samler en lang række amatørmusikorganisationer. Amatørmusik Danmark er associeret medlem af DFS.

Den 12. januar svarede ministeren, også i Kulturmonitor.

Et fattigt samfund

I indlægget citerer Jonas Viggo Pedersen regeringsgrundlagets ønske om at værne kulturlivet i bredeste betydning og skriver: ” Men de nævnte dele af kulturlivet forholder sig kun til kulturen som oplevelser og ikke som noget, man deltager aktivt i.”

Videre argumenterer han for musiklivets betydning for vores kultur og fortsætter: ”Det er åbenlyst fattigt, når vi som samfund er ved at miste evnen til at udtrykke os musikalsk.”

Medinddragelse

Jonas Viggo Pedersen fortsætter:

”Musikken som kulturbærende element hviler på, at man ikke blot bliver præsenteret for musik i familie, daginstitution, skole, fritidstilbud og folkeoplysning, men at man bliver medinddraget.

Man skal selv op af stolen og synge med, lære at spille et instrument, lære at udtrykke sig selv. Man skal mærke at synge fællessang og få taget til at løfte sig. Man skal kende sine egne følelsers farvand, førend man for alvor får brug for at navigere i det - og det kan musikken.”

Afslutningsvis opfordrer Jonas Viggo Pedersen regeringen til at anlægge et helhedssyn: ”Det er et sejt træk, men der er mange delmål, og det første er en bred forståelse af, at kulturen ikke kun handler om oplevelser, men også om deltagelse.”

Kulturministerens svar:

Morgensang og musik skal styrke fællesskaberne

Med sit svar vil Jakob Engel-Schmidt gerne berolige amatørmusikkens talsmand:

”I regeringen har vi bestemt blik for, at vi i mødet med kulturen ikke bare skal have oplevelser, men også udtrykke os selv.

I regeringsgrundlaget skriver vi, at vi ønsker et mere levende og åbent demokrati, hvor vi også understreger kulturlivets vigtige rolle. Vi slår fast, at ’det er i vores møde med hinanden, at vi udvikler os, og fællesskabet styrkes.”

Kulturministeren henviser til sit forslag om morgensang i skolerne, og at regeringen vil styrke det frivillige foreningsliv: ”I det arbejde tænker vi selvfølgelig også på folkeoplysningen og korsang og det frivillige musikliv, der udfolder sig i de rammer.”