Kultur og medborgerskab i udsatte boligområder

Kultur og medborgerskab i udsatte boligområder

Redaktionel dato: 26. oktober 2020

I november måned inviterer Slots og Kulturstyrelsen til i alt tre webinarer om kultur i udsatte boligområder, som sætter særligt fokus på kulturelt medborgerskab. Gellerup Højskole og Forsamlingshus er tema for et af webinarerne.

Gellerup Højskole og Forsamlingshus (Foto: Kenni Hede)

Gellerup Højskole og Forsamlingshus (Foto: Kenni Hede)

Hvert webinar tager afsæt i et boligsocialt perspektiv, et kunst/kultur-perspektiv og et borgerperspektiv, og formålet med webinarerne er at skabe grobund for vidensdeling og erfaringsudveksling med særligt fokus på metodeudvikling. Derudover vil erfaringer og udfordringer med, hvordan COVID-19 har påvirket projekterne, blive diskuteret.

Webinarerne bliver gennemført i samarbejde med projektaktører fra de første tre projekter, der har modtaget støtte fra "Pulje til kultur i udsatte boligområder". De udforsker blandt andet emner som mesterlære, højskole i en multikulturel kontekst og piger som kulturambassadører.

Puljen støtter projekter inden for et bredt defineret kulturbegreb. Det omfatter folkeoplysning og kulturarv, herunder billedkunst, film, teater, litteratur, musik, dans, arkitektur og design. Webinarerne skal fungere som inspiration og erfaringsudveksling for projektaktive. Derudover henvender de sig til interesserede inden for det boligsociale og kulturelle område.

Tre projekter – tre webinarer

  • "Usynlige Stier" fra Sigynsgade i København NV - fredag den 6. november
  • ”Gellerup Højskole og Forsamlingshus” i Aarhus - fredag den 13. november
  • "Kulturkarrusellen" fra Finlandsparken i Vejle - fredag den 20. november

Alle webinarerne begynder kl. 15.30 og slutter kl. 17.00.

Deltagelse er gratis.