Kulturhusene har brug for en national strategi med økonomisk opbakning

Kulturhusene har brug for en national strategi med økonomisk opbakning

Redaktionel dato: 12. januar 2021

”Kulturhusene er rugbrødet inden for kulturlivet. Tænk, hvis vi nationalt havde en kulturpolitisk strategi for, hvad vi vil med dette – og midler, der kan støtte os i at opnå det,” Det skriver formanden for Kulturhusene i Danmark i Altinget/Kultur.

Mette Strømgaard Dalby er formand for Kulturhusene i Danmark, en af DFS' medlemsorganisationer.

Mette Strømgaard Dalby er formand for Kulturhusene i Danmark, en af DFS' medlemsorganisationer.

Indlægget af Mette Strømgaard Dalby, formand for Kulturhusene i Danmark, er startskuddet på en længere debat i den kommende tid på Altinget//Kultur. Overskriften er ” Skal statsstøtte sikre kulturhusenes overlevelse?”

National bevågenhed

Mette Strømgaard Dalby mener ikke, at kulturhusene har nydt den store bevågenhed nationalt. Det forklarer hun således:

”Både fordi kulturhus ikke er en ’beskyttet titel’ som arkiv, museum eller bibliotek, der har lovgivning i ryggen, og fordi kulturhusene er organiseret på utallige måder, som kommunale, selvejende, foreningsdrevne eller brugerstyrede huse. Det er både en styrke og en svaghed.”

Hun håber, at en ny forskningsbaseret undersøgelse af 308 kulturhuse kan være med til at rette op på det.

 

Demokrati og dannelse

”Rapporten konkluderer ikke overraskende, at kulturhuse er tættere på deres brugere, end for eksempel arkiver og museer traditionelt er. Blandt andet derfor har kulturhuse en væsentlig samfundsmæssig værdi i kraft af de mange demokratiske processer, der udspiller sig i kulturhusene.”

Videre fortæller hun om undersøgelsens resultater:

”I mange kulturhuse kan man, med kultur og kunst som omdrejningspunkt, ’gå til demokratisk dannelse’, hvor man både lærer af andre, amatører som professionelle, og får indblik i, hvordan et minidemokrati som et kulturhus fungerer.

Samtidigt er langt de fleste kulturhuse meget rummelige, hvilket betyder, at folk mødes på tværs af traditionelle skel, og mange steder får for eksempel unge ’på kanten’ en mulighed for at vise, at de både kan og vil – når rammerne ikke trykker dem, men støtter dem.”

Lige som Statens Kunstfond

Mette Strømgaard Dalby konkluderer, at kulturhusene er rugbrødet og formulerer denne forhåbning: ”Tænk, hvis vi nationalt havde en kulturpolitisk strategi for, hvad vi vil med dette – og ikke mindst adgang til midler, der kan støtte os i at opnå det.”

Hun sammenligner med Statens Kunstfond og skriver: ”Hvorfor ikke udvikle en tilsvarende sociokulturel fond, der har fokus på, hvordan man med kulturen kan skabe bedre trivsel, stærkere lokalsamfund og civilt engagement? Det lyder jo som en oplagt udviklingsopgave for en socialdemokratisk regering. Jeg deltager gerne.”

Debat: Skal statsstøtte sikre kulturhusenes overlevelse?

I en ny temadebat spørger Altinget en række aktører på området, hvordan vi sikrer kulturhusenes overlevelse, og hvor vigtige de egentlig er for samfundet. I debatten deltager:

  • Mette Strømgaard Dalby, formand, Kulturhusene i Danmark, leder, Nicolai Kultur
  • Franciska Rosenkilde (ALT), kultur- og fritidsborgmester, Københavns Kommune
  • Louise Ejgod Hansen og Karen Nordentoft, forskere på Aarhus Universitet og forfattere til rapport om kulturhuses demokratiske funktion
  • Brian Risberg Clausen (Bryan Rice), musiker og bestyrelsesmedlem, Dansk Artist Forbund
  • Niels Frid-Nielsen, kulturkommentator
  • Kasper Sand Kjær (S), kulturordfører