Mænd er overrepræsenteret i hverdagsdemokratiet

Mænd er overrepræsenteret i hverdagsdemokratiet

Redaktionel dato: 20. marts 2024

En ny undersøgelse fra Tænketanken Mandag Morgen viser, at mænd besidder flere frivillige ledelsesposter end kvinder i bl.a. foreningslivet. Den skævhed kan I blive klogere på den 25. april, når DFS’ årsmøde tager temperaturen på hverdagsdemokratiet.  

Flere mænd end kvinder er repræsenteret på ledelsesposter i blandt andet foreninger. Foto: AI

Flere mænd end kvinder er repræsenteret på ledelsesposter i blandt andet foreninger. Foto: AI

Af Frederik Thorkild Bjerglund Madirazza

Det er velkendt, at mænd sidder tungt på ledelsesposterne i det danske erhvervsliv. Men det er ikke kun på direktionsgangene og i bestyrelseslokalerne, at det er nemmere at finde en Lars end en Pia.

Det gælder også i foreningslivet og flere andre steder, hvor hverdagsdemokratiet udspiller sig. Det viser undersøgelsen ’Hverdagsdemokrater i Fokus’, der er gennemført af Tænketanken Mandag Morgen i samarbejde med blandt andre DFS og med støtte fra TrygFonden.

Undersøgelsen har taget temperaturen på den demokratiske tilstand i folkeoplysende foreninger, boligforeninger, patientforeninger, meningsråd, skolebestyrelser og selvejende institutioner, samt andre hverdagsdemokratier i danskernes dagligdag.

Og her er det næsten hver femte mand – helt præcist 19 procent – der besidder en ledelsespost. Det er næsten dobbelt så mange som blandt kvinder, hvor kun godt hver 10. kvinde – 11 procent – kan skrive en frivillig ledelsespost på sit CV.

Stor variation på tværs af hverdagsdemokratiet

Der er store forskelle på, hvor aktive mænd og kvinder er i hverdagsdemokratiet, alt efter hvilke temaer de beskæftiger sig med.

Mænd fylder klart mest i ledelsen i de foreninger og andre hverdagsdemokratier, der beskæftiger sig med temaer som bolig, idræt og arbejdsliv.

Omvendt er der en overvægt af kvinder i ledelsen i hverdagsdemokratier, der beskæftiger sig med social- og sundhedsområdet, skole- og uddannelsesområdet – som fx aftenskoler – samt internationalt og humanitært arbejde.

Baggrund om undersøgelsen ’Hverdagsdemokratier i Fokus’

Tænketanken Mandag Morgen har spurgt 5.000 repræsentativt udvalgte danskere over 18 år om deres demokrativaner.

Denne artikel bygger på et såkaldt ’sneak peak’, hvor dele af undersøgelsen er blevet offentliggjort. Undersøgelsen offentliggøres i sin helhed den 3. juni 2024.

Tænketanken Mandag Morgen vil senere udgive flere undersøgelser, der går endnu mere i dybden med hverdagsdemokratiet.

Bliv klogere til DFS’ årsmøde

I anledningen af 175-års jubilæet for vedtagelsen af Grundloven inviterer DFS til årsmøde den 25. april, hvor vi tager temperaturen på netop hverdagsdemokratiet.

Her kan I blive klogere på, hvordan det står til med hverdagsdemokratiet anno 2024, når Tænketanken Mandag Morgen præsenterer et udsnit fra deres undersøgelse med fokus på diversitetspolitikker, uddannelseslængde, indkomstniveau, alder, opfattelse af hverdagsdemokratiet og meget mere.

I kan også blive klogere på det digitale medborgerskab, når analysebureauet Analyse & Tal præsenterer deres undersøgelse ’Danmarks Digitale Frivillige’.

Og endeligt vil I kunne overvære en politisk debat mellem Mogens Jensen, Jeppe Søe og Katrine Daugaard, når moderator Niels Krause Kjær stiller dem spørgsmålet: ”Hvordan skaber vi flere hverdagsdemokrater?”

Vil I med til DFS’ årsmøde? Det er åbent for alle

Tid og sted: Torsdag den 25. april 2024 kl. 13-16 i Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171, København K.