Nordic Bildung er blevet associeret medlem i DFS

Nordic Bildung er blevet associeret medlem i DFS

Redaktionel dato: 14. februar 2023

Nordic Bildung er en tænketank, der bringer futurisme og folkeoplysning sammen, og vi vil rigtig gerne samarbejde med den eksisterende folkeoplysning om det.

Associeret DFS-medlem

Associeret medlemsskab er en mulighed for organisationer, der ikke opfylder alle krav til medlemskab, men som på anden vis har et stærkt engagement og tilknytning til folkeoplysende aktiviteter.

 

Nordic Bildungs organisationsdiagram

Nordic Bildungs organisationsdiagram

På sit møde den 10. februar besluttede DFS’ bestyrelse at optaget Nordic Bildung som associeret medlem af DFS.

I sin ansøgning skrev Lene Andersen, som er formand for Nordic Bildung, blandt andet: ”Nordic Bildung er en tænketank, der bringer futurisme og folkeoplysning sammen, og vi vil rigtig gerne samarbejde med den eksisterende folkeoplysning om det. Desuden arbejder vi globalt.”

Videre skrev hun, at Nordic Bildung har tre hovedformål

  • At gøre det 21. århundrede begribeligt og skabe metamoderne visioner for fremtiden samt at gøre vores arbejde med fremtiden til folkeoplysning / folkedannelse / folkbildning. Allerhelst i samarbejde med den etablerede folkeoplysning.
  • At gøre begrebet dannelse kendt og udbredt globalt; det skal være lige så naturligt at tale om dannelse som at tale om uddannelse på alverdens sprog.
  • At finde og udbrede de bedste dannelsestiltag kloden rundt, især fra Norden, naturligvis, hvor dannelse har en lang og dyb tradition, og hvor vi har en stærk pædagogisk tradition for at arbejde med dannelse. Ikke mindst som det foregår på vores højskoler og efterskoler samt i folkeoplysningen generelt.

Mere om Nordic Bildung

Debatindlæg

Folkeoplysning 3.0.

I Politiken den 14. februar havde Lene Andersen og Kim Hjerrild (tidligere generalsekretær i FFD og tidligere medlem af DFS' bestyrelse) fra Nordic Bildung et debatindlæg. Her afviste de et forslag om et kompetenceråd, fordi dets fokus om "...at tilpasse færdigheder til et (givent) arbejdsmarked, er alt for snæver i forhold til den omfattende og hurtige samfundsforandring, som vi skal præstere.”

Videre skrev de:

"Det kommer til at kræve en mobilisering af samfundet nedefra, hvor vi alle på samme tid agerer medborgere og medarbejdere, udstyret med indsigt og indflydelse. Denne myndiggørelse skal gå hånd i hånd med aktivering og udbredelse af den viden, som vi allerede har.

På grundlag af denne viden er der brug for selvorganiseret udfordring af eksisterende tankemønstre og fortidens undervisning på alle niveauer. Lad os bare kalde det en folkeoplysning 3.0."

Associeret DFS-medlem

Associeret medlemsskab er en mulighed for organisationer, der ikke opfylder alle krav til medlemskab, men som på anden vis har et stærkt engagement og tilknytning til folkeoplysende aktiviteter.