Nu skal bæredygtighed ind i uddannelserne

Nu skal bæredygtighed ind i uddannelserne

Redaktionel dato: 18. januar 2022
Pernille Rosenkrantz-Theil og medlemmer af arbejdsgruppen. (Foto: Klaus Holsting/Verdens Bedste Nyheder)

Pernille Rosenkrantz-Theil og medlemmer af arbejdsgruppen. (Foto: Klaus Holsting/Verdens Bedste Nyheder)

Sidste torsdag modtog undervisningsministeren en handleplan for uddannelse for bæredygtig udvikling. Bag forslaget står over 20 organisationer, bl.a. DFS.

Ved Københavns Naturskole på Amager Fælled overrakte Uffe Elbæk og andre medlemmer af en arbejdsgruppe torsdag den 13. januar til handleplan til undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Ministerens opbakning

Ministeren havde allerede set et første udkast, så hun var parat til at bakke op om planen. Hun lovede at indkalde arbejdsgruppen til møde i løbet af februar.

I Handleplanen foreslår arbejdsgruppen bl.a., at ministeren nedsætter et nationalt råd med syv uddannelsespartnerskaber. De foreslår også at igangsætte en række forsøg med henblik på at alle elever, studerende og kursister på alle uddannelsesniveauer og -områder modtager uddannelse for bæredygtig udvikling.

Demokratisk fundament

DFS har tilsluttet sig arbejdsgruppen og bakker op om handleplanen. Også to medlemsorganisationer, højskolerne og friskolerne, er med i gruppen. Et af de foreslåede nationale råd skal beskæftige sig med folkeoplysning, og det har DFS tilbudt at indgå i.

”Vi ser det som en vigtig folkeoplysende opgave. Det sætter en retning, som bidrager til at opfylde de fremtidige generationers muligheder og behov, siger Natacha Holst Hansen, som er souschef og politisk konsulent i DFS.

”Det er enormt positivt, at indsatsen nu får politisk opbakning, så Danmark også på dette område bliver frontløber.

Vores folkeoplysende tradition skal forblive vedkommende i et moderne samfund, hvor bæredygtig uddannelse og dannelse skal være en rettesnor for at kunne begå sig i en stigende kompleks verden.

Med handleplanen og det fokus det skaber på et øget fokus på bæredygtighed, uddannelse og dannelse, ønsker vi at fremme det demokratiske fundament, som vores tilgang i folkeoplysningen hviler på – nemlig ideen om, at det er gennem menneskers aktive og myndige deltagelse i fællesskabet, at forandringer sker,” siger Natacha Holst Hansen.

Mere om Handleplanen for UBU