Ny organisering af DFS’ sekretariat

Ny organisering af DFS’ sekretariat

Redaktionel dato: 25. november 2020

Tættere på medlemmerne – det er den overordnede målsætning med en ny organisering af DFS’ sekretariat. ”Mit håb er, at vi bliver bedre til at være tæt på vores medlemmers praksis og omsætte det til fortællinger, som vi deler med omverdenen,” siger sekretariatschef Carolina Magdalene Maier.

Den 1. december træder den nye organisering i kraft. Vi opretter en ny afdeling, ”Politik og Udvikling”. Den får til opgave både at have en nær og jævnlig kontakt til DFS’ medlemmer. På baggrund af medlemmernes behov skal den skabe offentlig og politisk debat og opmærksomhed om medlemmernes vilkår og aktualitet.

Den nye afdeling skal også at sikre synergier mellem medlemmerne, f.eks. i form af oplæg til fælles projekter eller samarbejder, samt at bruge disse synergier til at indgå i eksterne partnerskaber der, hvor det giver mening.

Den røde tråd

Med denne omstrukturering vil vi skabe en stærkere og smidigere rød tråd mellem det enkelte medlems vilkår og praksis og den fælles indsats for sætte den nødvendige offentlige spot på folkeoplysningens vilkår og aktualitet. Den nye organisering skal arbejde offensivt frem for defensivt og dermed forbedre DFS’ muligheder for at skabe egne dagsordener, udvikle nye ideer og invitere til samarbejder.

Det er resultat af en proces, hvor hele sekretariatet har drøftet, hvordan DFS som paraplyorganisation løfter sin kerneopgave optimalt.

Fra praksis til fortællinger

Sekretariatschef, Carolina Magdalene Maier udtaler:

”Jeg ser meget frem til at få denne nye organisering skubbet i gang. Vi har masser af potentiale og udviklingskraft i DFS, men vi har nok ikke haft den rette organisering til at få mest muligt ud af det. Med organisationsændringen er det min intention og mit håb, at vi bliver bedre til at være tæt på vores medlemmers praksis og samtidig at omsætte denne til fortællinger, som vi deler med omverdenen – såvel resten af civilsamfundet som politikerne”.

De tre medarbejdere, der indgår i den nye afdeling for politik og udvikling, deler DFS’ medlemmer mellem sig. Hver af dem har ansvar for at have jævnlig kontakt med ”deres” medlemsorganisationer. Samtidig opretholdes en kommunikationsafdeling, som primært får til opgave at formidle de gode fortællinger om folkeoplysningens væsentlighed og praksis.

”Jeg vil opfordre ansatte og andre med tilknytning til vores medlemsorganisationer til at kontakte deres DFS-konsulent, hvis de har spørgsmål, vigtige historier fra det folkeoplysende arbejde eller gode ideer,” siger Carolina Magdalene Maier.

 

DFS' sekretariat - organisationsdiagram

DFS' sekretariat - organisationsdiagram