Nyt lovforslag om moms på kunstneriske værker

Nyt lovforslag om moms på kunstneriske værker

Redaktionel dato: 14. februar 2023

Regeringen genfremsætter et lovforslag, der vil få store økonomiske konsekvenser for amatørkulturen. Forslaget vil også ramme de folkeoplysende skoler. 

Moms på kunstneriske værker vil især presse de amatørkulturelle foreningers økonomi.

Moms på kunstneriske værker vil især presse de amatørkulturelle foreningers økonomi.

Af Frederik Thorkild Bjerglund Madirazza 

Amatørkulturelle kor, orkestre, bands, grupper og scener er storforbrugere af rettigheder til teaterstykker, musik, manuskrifter og lign. som led i deres kunstneriske virke.

Disse køb står nu til at blive 25 pct. dyrere, da SVM-regeringen planlægger at genfremsætte et lovforslag i starten af april, der vil lægge moms på køb af rettigheder til kunstneriske værker.

Det fremgår af regeringens lovkatalog, der blev offentliggjort den 8. februar.

Et fattigere kulturliv

Hvis lovforslaget som forventet vedtages, vil det have store økonomiske konsekvenser for de op mod 1.500 amatørkulturelle folkeoplysende foreninger i regi af Amatørernes Kunst & Kultur Samråd (AKKS), Dansk Amatørorkester Samvirke (DAOS) og Dansk Amatør Teater og Scenekunst (DATS).

Køb af rettigheder udgør en meget stor del af foreningernes beskedne økonomi. Samtidig kan foreningerne ikke afløfte moms, og de har ikke en størrelse eller økonomi, der berettiger dem til momskompensation under de nugældende regler for foreninger.

Den nye moms vil ikke kun ramme de amatørkulturelle foreninger. Efterskoler, friskoler, højskoler, frie fagskoler, ikke-kommercielle radio- og tv-stationer og flere andre folkeoplysende skoler og foreninger gør også brug af rettighedskøb i forbindelse med deres undervisning.

Politisk modstand

Det er ikke første gang, at lovforslaget behandles i Folketinget. Skatteminister, Jeppe Bruus (S), fremsatte allerede lovforslaget sidste år, hvor han argumenterede for, at der var tale om en minimumsimplementering af et EU-momsdirektiv.

Den vurdering blev imidlertid senere underkendt af en uvildig juridisk redegørelse bestilt af Skatteudvalget, hvilket førte til, at Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti trak deres støtte til lovforslaget, hvorefter der ikke længere var flertal.

DFS har fokus på sagen og afsøger i øjeblikket, om der kan opbygges et politisk pres på regeringen via alliancer med andre aktører på området.