Otte tips til at undgå udbrændt ledelse i lokalforeningen

Otte tips til at undgå udbrændt ledelse i lokalforeningen

Redaktionel dato: 20. november 2023

Hvordan undgår man, at foreningslederen smider nøglerne i afmagt og frustration? Foreningsarbejde kan være inspirerende, men der er også stor risiko for, at de superaktive brænder ud.

”Jeg møder desværre foreningsledere, der presses til det yderste og til sidst i afmagt smider nøglerne til klubhuset på bordet og forlader foreningen i frustration. For alle parter er det en skidt løsning, som på ingen måder yder anerkendelse for det kæmpe frivillige arbejde, hovedpersonen har leveret.”

Sådan skriver Torben Stenstrup i en artikel i Altinget/Cviilsamfundet, fuld af gode råd til at imødegå problemet.

Videre skriver han:

”Der er således god grund til at spotte frustrationerne i opløbet og skabe mere rationelle handlemuligheder for den alvorlige situation, som foreningslederen og foreningen befinder sig i. Derfor er det vigtigt, at bestyrelsen skaber mulighed for at tale om motivation, energiniveau og udfordringer i ledelsesrollen.”

Artiklen slutter med otte tips til, hvordan foreningen kan undgå udbrændthed.

Mere om Torben Stenstrup og artiklen

Torben Stenstrup er spejderleder, formand for fritidsudvalget i Næstved kommune, formand for Dansk Oplysningsforbund og selvstændig konsulent med firmaet Foreningsudviklerne.

De otte tips

  • Hold øje med, om få personer har urimeligt mange opgaver og ansvar for drift og udvikling i foreningen
  • Brug et årshjul, målbare handleplaner eller specifikke opgavelister for at synliggøre, hvordan mange enkeltpersoner tilsammen bidrager
  • Fremhæv jævnligt foreningens værdiord og strategiske målsætninger, så bestyrelsens og de frivilliges hverdagshandlinger kobles til det større billede for foreningens udvikling
  • Skab socialt fællesskab og tværgående sammenhængskraft i bestyrelsen og med øvrige frivillige foreningsledere
  • Tal om foreningens og enkeltpersoners ambitioner, forventninger til kvalitetsniveau og et rimeligt råderum for frivillige timer hos den enkelte
  • Lav en følordning eller anden åben model for løbende at få nye kræfter introduceret til og optrænet i bestyrelsesarbejdet
  • Kig indad på dit eget fundament som foreningsleder: Hvad giver dig motivation og energi? Og er dit liv i en fase, hvor du har frie ressourcer til frivilligt arbejde, eller går dit fokus til noget andet vigtigt for tiden?
  • Overvej dine egne personlige grænser i dit frivillige virke. Hvad kan du selv gøre for at holde som aktiv foreningsleder i mange år fremover?