Over en million ekstra til højskolerne i finanslovsforliget

Over en million ekstra til højskolerne i finanslovsforliget

Redaktionel dato: 8. december 2020

I de næste fire år får højskolerne 1,2 mio. kr. om året til at række ud over skolernes mure. Pengene skal bruges til at udvikle højskolernes folkeoplysende aktiviteter i lokalområderne.

Suhrs Højskole har modtaget støtte fra folkeoplysningspuljen til : ”Suhrs Movetrition”. Gennem 8 events inviteres alle interesserede til bevægelse, debat og fællesspisning over forskellige emner.

Suhrs Højskole har modtaget støtte fra folkeoplysningspuljen til : ”Suhrs Movetrition”. Gennem 8 events inviteres alle interesserede til bevægelse, debat og fællesspisning over forskellige emner.

De fire gange 1,2 millioner kroner udgør højskolernes såkaldte folkeoplysningspulje. Den har de modtaget siden 2014.

Bevillingen stod til at udløbe i 2020, og den indgik ikke i regeringens forslag til Finanslov 2021. Men efter forhandlingerne med støttepartierne er den nu tilbage på finansloven for de kommende fire år.

Pengene bliver fordelt til højskolerne efter ansøgningsrunde. Blandt de hidtidige projekter med: Demokratifremmende, borgerinddragende, debatskabende, aktivitetsfremmende, fællesskabsfremmende, integrationsfremmende, miljøforbedrende og deltagerinddragende aktiviteter.

Finansloven og folkeoplysningen

I det oprindelige finanslovsforslag var de fleste poster til folkeoplysning uændrede i forhold til 2020. Folkeoplysningspuljen til højskolerne var fjernet, men til gengæld blev en anden pulje til miljø- og enrgiforbedring på højskoler forhøjet fra 2-4 mio. kr.

Med forliget betyder finansloven så en nettoforbedring for folkeoplysning – i det her tilfælde til højskolerne.

Læs mere om højskolernes folkeoplysningspulje