Positive takter i ny VEU-trepartsaftale

Positive takter i ny VEU-trepartsaftale

Redaktionel dato: 14. september 2023

Det bliver igen muligt for personer uden for arbejdsmarkedet at styrke deres digitale og engelsk-kompetencer i folkeoplysningen. Det står klart efter, at VEU-trepartsaftalen landede tirsdag.

Undervisningsminister, Mattias Tesfaye, sad for bordenden ved forhandlingerne om den nye trepartsaftale. Foto: Keld Navntoft

Undervisningsminister, Mattias Tesfaye, sad for bordenden ved forhandlingerne om den nye trepartsaftale. Foto: Keld Navntoft

Af Frederik Thorkild Bjerglund Madirazza

”Danmark skal være rustet til fremtiden.” Sådan indledes den nye trepartsaftale på voksen- og efteruddannelsesområdet (VEU), der blev indgået mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter tirsdag den 12. september.

Og noget tyder på, at der er vægt bag ordene. Som led i aftalen er det nemlig besluttet, at ledige, førtidspensionister og andre personer uden for arbejdsmarkedet nu igen kan opkvalificere deres digitale og engelsk-kompetencer på de såkaldte FVU-kurser (forberedende voksenundervisning).

Flere folkeoplysende udbyderne af FVU-kurser – i form af aftenskoler og daghøjskoler – oplevede stor efterspørgsel efter netop disse kurser blandt ledige, sidst det var en mulighed tilbage i 2021. Derfor har DFS arbejdet for, at denne mulighed blev genindført i den nye aftale.

I aftalen er der samtidig skabt sikkerhed for, at kurserne i FVU-digital og FVU-engelsk fortsat vil være tilgængelige for personer i job via en permanentgørelse af disse tilbud.

Begge elementer er centrale, fordi det giver mennesker både i og uden for beskæftigelse mulighed for at opkvalificere deres basale færdigheder – til gavn for både dem selv og for samfundet.

Udvalgte elementer af aftalen

  • Fagene ’FVU-digital’ og ’FVU-engelsk’ gøres tilgængelige for ledige og permanente for personer i arbejde. 
  • Der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af Børne- og undervisningsministeriet, Uddannelses- og forskningsministeriet, arbejdsmarkedets parter og VEU-udbyderne, der skal lave en afdækning af, om der er ufleksible regler og processer i VEU-systemet, som udfordrer udbydere, kursister og virksomheders anvendelse af VEU.
  • Der bliver åbnet op for digital-optagelse på FVU- og OBU-kurser (ordblindeundervisning).
  • Der nedsættes en national VEU-alliance om løft af basale færdigheder.
  • Der nedsættes en arbejdsgruppe med arbejdsmarkedets parter, der bl.a. skal udvikle modeller, som skal understøtte at flere voksne screenes for læse- og skrivevanskeligheder og ordblindhed.

Uklar inddragelse af VEU-udbyderne

Som led i aftalen er det også besluttet, at der skal nedsættes en ’VEU-alliance’, som skal arbejde med, hvordan der kan skabes et systematisk løft af danskernes basale færdigheder.

Derudover er det aftalt, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe, der bl.a. skal udvikle modeller, som skal understøtte at flere voksne screenes for læse- og skrivevanskeligheder og ordblindhed.

Det er endnu uklart i hvilket omfang, at uddannelsesudbyderne – herunder de folkeoplysende aktører – bliver inviteret indenfor i dette arbejde.

Læs hele aftalen her