Pulje til helhedsorienteret tilgang overfor udsatte unge

Pulje til helhedsorienteret tilgang overfor udsatte unge

Redaktionel dato: 15. september 2020


Socialstyrelsen har åbnet en pulje til projekter for unge med sociale, psykiske og/eller fysiske udfordringer. Det er en målgruppe, som mange folkeoplysende skoler arbejder med – med en helhedsorienteret tilgang.

Af Michael Voss

Foto: Peter Grosen

Foto: Peter Grosen

Den nye pulje i Socialstyrelsen skal bidrage til ”… en styrket og helhedsorienteret tilgang overfor udsatte unge, som er på kanten af uddannelse og beskæftigelse.”

Færdigheder og kompetencer

Formålet med puljen er ”… at flere udsatte unge motiveres til og opnår de relevante færdigheder samt personlige kompetencer til at gennemføre en ungdomsuddannelse og/eller komme i beskæftigelse.”

”Målgruppen er udsatte unge mellem 15 og 25 år, som har et tværfagligt støtte-og udviklingsbehov i forhold til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse og/eller komme i beskæftigelse. Målgruppen er afgrænset til unge med sociale, psykiske og/eller fysiske udfordringer, der har behov for ydelser efter serviceloven kombineret med ydelser efter lov om kommunal indsats for unge under 25 år og/eller lov om aktiv beskæftigelsesindsats.”

Koldt vand i blodet

Både formål, metode og målgrupper ligger lige til højrebenet for de folkeoplysende skoleformer, som arbejder med unge.

Men inden daghøjskoler, frie fagskoler, ungdomsskoler og oplysningsforbund kaster sig over arbejdet med at skrive ansøgninger, må vi desværre opfordre til at slå koldt vand i blodet. Umiddelbart kan de nemlig slet ikke søge puljen. Det kan kun kommuner.

I retningslinjerne står der: ”Ansøgningspuljens ansøgerkreds er kommuner, eventuelt i samarbejde med civilsamfundsorganisationer.”

Med sidste del af sætningen åbner der sig en kattelem. De fleste folkeoplysende skoler er foreninger og dermed en del af civilsamfundet. Derfor kan de folkeoplysende skoler, der har den helt rigtige ide til et puljestøttet projekt den mulighed at banke på hos kommunen og foreslå et samarbejde om en ansøgning.

Praktisk

Puljen har i alt 13,5 mio. kr., forventes fordelt på 2 til 4 kommuner, som skal indgå i projektet.

Ansøgningsfrist: 21. oktober 2020 kl. 12.00.

Mere om puljen

Forberedende forløb i folkeoplysende skoler