Råd og penge til politik- og poesi-arrangementer

Råd og penge til politik- og poesi-arrangementer

Redaktionel dato: 23. august 2022

Kan man arrangerer debatter med en kunstnerisk vinkel? Hvis du har mod på at prøve, giver Frirummet gode råd og 2.000 kr. i støtte.

Af Signe Damkjær, Frirummet

Politik handler om værdier, om livskvalitet og om, hvordan vi gerne vil leve med hinanden. Alligevel er det sjældent, at vi udfolder de værdier og det menneskesyn, der ligger bag de politiske beslutninger.

I tiden op til et valg har vi særligt brug for en modvægt til de traditionelle politiske debatter. Og ikke mindst i et valgår har vi brug for arrangementer, hvor deltagerne inddrages og taler med nogen, de ikke har mødt før, og som måske ser anderledes på livet end dem selv.

Værdierne bag politikken

Derfor har Frirummet og Grundtvigs Forum udviklet konceptet Politik & Poesi. Politik & Poesi er en invitation til at tale om politik med poesien og kunsten som indgangsvinkel. Ved at tage udgangspunkt i poesien, sangene, digtene, litteraturen og andet kunst, kan vi give plads til de værdier, der ligger til grund for de politiske beslutninger. Vi kan også blive klogere på, hvilke politiske overbevisninger, der gemmer sig i kunsten.

Hvis du, din forening eller din skole har lyst til at forsøge sig med konceptet, giver Frirummet et tilskud på 2.000 kroner til forplejning til de første 20 arrangører af Politik & Poesi.

Konceptet har meget frie rammer, så du kan tilpasse det din organisation. Det er dog et krav, at arrangementet skal være åbnet for alle. Arrangementer skal inkludere det poetiske element i en politisk samtale eller debat. Arrangementet skal foregå i oktober eller i november 2022.

Råd og vejledning

Torsdag den 1. september holder Frirummet en digital workshop, hvor deltagerne får inspiration til at udvikle det Politik & Poesi-arrangement, der passer til din organisation.

Til kommende værter har Frirummet også produceret et inspirationshæfte med ideer og samtalekort, som kan ligge på bordene eller inddrages af en oplægsholder. Frirummet sender gerne en pakke med trykte samtalekort.

Poesi og politik

Materialer og tilmelding

Vil du høre mere om Politik og Poesi, så kontakt Frirummets kommunikationsmedarbejder Signe Damkjær på Signe@frirummet.org