Rasmus Nørlem er valgt til næstformand i Rådet for Menneskerettigheder

Rasmus Nørlem er valgt til næstformand i Rådet for Menneskerettigheder

Redaktionel dato: 9. juni 2021

Rådet har netop valgt ny formand og næstformand. Rasmus Nørlem repræsenterer DFS i rådet. Han er sekretariatsleder i oplysningsforbundet DEO.

Rasmus Nørlem Sørensen.

Rasmus Nørlem Sørensen.

Rådet for Menneskerettigheder består af repræsentanter for en række civilsamfundsorganisationer og myndigheder, der mødes for at drøfte Institut for Menneskerettigheders virke. Det vurderer udformningen og afviklingen af instituttets aktiviteter og kan foreslå bestyrelsen nye aktiviteter.

Hvert år i december uddeler Rådet for Menneskerettigheder en pris til en person eller en organisation, som har gjort en særlig indsats for menneskerettighederne i Danmark, Grønland eller Færøerne. Det er civilsamfundsorganisationernes medlemmer, der stemmer om, hvem der modtager prisen.

Menneskerettigheders betydning for samfundet

I anledning af valget siger Rasmus Nørlem:

”Jeg er meget glad for, at jeg som repræsentant for DFS er blevet en del af formandskabet i Rådet for Menneskerettigheder. Der er brug for en seriøs og fortløbende debat med alle dele af det danske samfund om, hvad menneskerettigheder er, og hvad de bør betyde for politik og samfund. Den opgave har vi en særlig ekspertise i forhold til.”

Rasmus Nørlem peger på en række af tidens samfundsdebatter: privatliv på nettet, retssikkerhed, overvågning og flygtningepolitik og siger:

”De optager i høj grad deltagerne i folkeoplysningen. Det er et godt afsæt for at sikre den samfundsdebat, vi i folkeoplysningen efterstræber, hvor eksperter, politikere og almindelige samfundsborgere alle kan bidrag og blive hørt.”

I samme ombæring blev Rasmus Grue Christensen, der er direktør i DIGNITY, valgt til formand for rådet.

Rådet for Menneskerettigheder