Regionale folkehøringer vil have borgernes demokrati-ideer

Regionale folkehøringer vil have borgernes demokrati-ideer

Redaktionel dato: 17. marts 2021

Folkemøde Bornholm inviterer borgere over hele landet til at udvikle ideer til demokratiske initiativer. Det foregår på fem regional og digitale folkehøringer. DFS er partner i projektet.

• Hvordan skaber vi kontakt mellem mennesker, som er uenige?
• Hvordan får vi noget konstruktivt ud af at være sammen med mennesker, der har andre meninger end os selv?

Det er grundspørgsmål for et velfungerende demokrati. De er blevet mere presserende efter et år med coronabobler og ekkokamre. Der er brug for nye demokratiske initiativer, der kan skabe forbindelser mellem mennesker med forskellige meninger.

Derfor inviterer vi borgere, foreningsaktive, erhvervsledere, meningsdannere og politikere til digitale folkehøringer i landets fem regioner. Bag invitationen står Folkemøde Bornholm i samarbejde med Danmarks Biblioteksforening, Dansk Folkeoplysnings Samråd, Højskolerne og Frirummet.

På hvert aftenskolekursus opstår der dialog på tværs af meningsforskelle. Det mål kan jeg genkende i Folkemødets folkehøringer.

Gitte Overgaard, skoleleder i AOF Center Odense

Dialogkaffe og politikerpraktik

Folkehøringerne skal udvikle ideer til demokratiske initiativer, som kan skabe nye forbindelser mellem mennesker med forskellige meninger. Det kan være på arbejdspladsen, i lokalsamfundet eller et helt tredje sted, hvor vi som mennesker skal være bedre til at tale sammen trods vores uenigheder.

Direktør i Foreningen Folkemødet, Camilla Laudrup, udtaler:
”Folkemødet er jo et fantastisk eksempel på en idé til at skabe dialog mellem mennesker med forskellige meninger. Det samme ligger i folkebibliotekerne, folkehøjskolerne og folkeoplysningens DNA. Vi ser det også, når borgere drikker dialogkaffe på tværs af uenigheder, og når topchefer og borgmestre ‘går i praktik’ i egen virksomhed eller i kommunens tilbud for at få inspiration til fremtidens beslutninger. Jeg er sikker på, at der under folkehøringerne kommer masser af bud på nye, spændende initiativer fra borgere fra hele landet, der kan bidrage til at styrke vores demokrati”

I pauserne brydes meningerne

Gitte Overgaard, der er skoleleder i AOF Center Odense.. Hun forklarer, hvorfor hun hjælper med folkehøringen i region Syd:

”I aftenskolerne mødes mange forskellige deltagere om et fælles tredje – altså om en fælles interesse. Det er ofte personer, som de ikke har meget andet til fælles med, og alligevel vil de blive bundet sammen af netop interessen for det pågældende fag.
For os er pauserne fuldt ud lige så vigtige som undervisningen. Det er i pauserne at meninger brydes og ny viden om mennesker, fællesskab og udsyn opstår.

På den måde opstår der på hvert kursus dialog på tværs af meningsforskelle, og vi er med til at skabe sammenhængskraft.
Det mål kan jeg genkende i Folkemødets folkehøringer, og jeg vil opfordre til, at mange tilmelder sig folkehøringen i Region Syddanmark.”

For os ligger det lige til højrebenet at være regionalt samlingspunkt for demokratiudvikling.

Bjørn Salling, direktør i Fokus Folkeoplysning, Aalborg

Behov for demokratisk genstart

I Region Nordjylland får folkehøringen assistance fra direktøren i Fokus Folkeoplysning, Bjørn Salling. Han siger:

”Coronaen har sat demokratiet under pres. Der er brug for en genstart. Når den folkelige debat er indskrænket til at foregå på sociale medier, bliver budskaberne enøjede og tonen hård.

I FOKUS Folkeoplysning i Aalborg er vi gode til at samle mennesker i debatfælleskaber og give plads mange meninger. De regionale folkehøringer bliver en ny ramme for den debat. Jeg glæder mig personligt til at deltage og være med til, at bidrage til udvikling af nye initiativer. Og for FOKUS Folkeoplysning ligger det lige til højrebenet at være regionalt samlingspunkt for demokratiudvikling.”

Idéerne og erfaringerne fra Folkehøringerne samles på Folkemødets Hovedscene den 19. juni, hvor politikere og andre udfordres til at afprøve dem.

Arrangementet live-streames på folkemødet.dk og biblioteker over hele landet, så alle kan følge med.

Vil du være med?

Vil du være med til at udvikle demokratiet, og sidder du med en god idé til et demokratisk initiativ?

Folkehøringerne vil bestå af 50 borgere fra hver region, som er udvalgt, så vi sikrer en bred repræsentation.

Tid og sted for Folkehøringerne 2021

  • Onsdag d. 21. april kl. 19-21 – Region Sjælland
  • Torsdag d. 22. april kl. 19-21 – Region Syddanmark
  • Mandag d. 26. april kl. 19-21 – Region Nordjylland
  • Tirsdag d. 27. april kl. 19-21 – Region Midtjylland
  • Onsdag d. 28. april kl. 19-21 – Region Hovedstaden

Tilmeldingsfristen er fredag den 9. april. Alle ansøgere til Folkehøringerne får svar og yderligere information tilsendt mandag den 12. april.