Ros og løfter på Kulturministeriets konference

Ros og løfter på Kulturministeriets konference

Foreningernes og folkeoplysningens udfordringer med egnede lokaler, besværligt bureaukrati og corona-genstart blev belyst med mange eksempler på konferencen. Kulturminister Joy Mogensen bekræftede, at hun vil revidere folkeoplysningsloven og bakke genstarten op med ”penge og patos”.

Den 4. juni var omkring 70 mennesker fra de folkeoplysende organisationer og foreningslivet samlet i samme lokale til konference for første gang i lang tid. Flere hundrede mennesker fulgte konferencen digitalt.

Det inspirerende glas vand

Kulturministeren var til stede under hele konferencen, og hun gav foreninger og aftenskoler mange rosende ord med på vejen. Det gjaldt både deres grundlæggende betydning for samfundet og demokratiet og specifikt deres betydning for at fastholde fællesskaber under corona-nedlukningen.

”Vi kender alle historien om pessimisten, der ser glasset som halvt tomt, og optimisten, der ser et halvt fyldt glas. Når de frivillige i foreningslivet ser et glas vand, tænker de: nej, hvor vildt! Hvor kan man få meget sjovt ud af det,” sagde Joy Mogensen i sin indledning.

Men konferencen var ikke kun en jubelfejring af, hvor gode foreningerne er. Når ministeren sagde, at foreningerne er demokratiets rygrad, så svarede generalsekretæren i Grænseforeningen, Knud Erik Therkildsen, at der sandelig også var tappet meget spinalvæske det sidste halvandet år.

Ikke tid til kerneaktiviteten

Fra firmaidrætten i Aalborg fik deltagerne en malende beskrivelse af, hvor humør- og ressourceopslidende det kan være for foreningsledere at sende ansøgninger til et utal af myndigheder og nogle gange i flere forskellige kommunerne, når de skal arrangere en begivenhed for medlemmerne.

”At stable arrangementer på benene er vores kerneaktivitet. Det brænder vi for - at være sammen med medlemmerne. Men i stedet hænger vi i timers administrativt arbejde,” sagde Anne Louise Vanggaard.

Rettigheder efterlyses

DFS’ formand, Per Paludan Hansen, gav et rids af de problemer, foreninger og aftenskoler har med at få egnede lokaler: ”Det er fint at erstatte gamle skolelokaler med en moderne multihal. Det nytter bare ikke at placere Gotved-gymnastikholdet på den ene side af en tynd skillevæg og karateholdet på den anden,” sagde han.

Som replik til et indlæg fra salen, som påpegede, at mange kommuner er gode til at hjælpe med egnede lokaler, sagde Per Paludan Hansen: ”Gode eksempler er ikke nok. Foreningerne skal også have nogle rettigheder.”

Andre eksempler kom fra Hovedstadens Svømmeklub, og Bo Simonsen fra Dansk Orienteringsforbund udvidede emnet fra lokaler til udendørs faciliteter.

Endelig leverede Rene Bokør fra Rollespilsfabrikken i Brønshøj en malende og levende beskrivelse af, hvor svært det at holde fast i børn og unge under coronaen. Han efterlyste muligheder for at komme ud i skoler og ungdomsklubber for at ”sælge” rollespilsforeningerne – økonomisk opbakning.

Alternativet til tech-giganterne

I sin opsummering lovede kulturministeren økonomisk støtte til arbejdet med at revitalisere foreningslivet efter nedlukningen, men også at politikerne vil bruge deres platform til at overbevise endnu flere om, at de skal melde sig ind og være aktive – penge og patos, som hun sagde.

Joy Mogensen fortalte, at der arbejdes på at etablere én indgang til alle de ansøgningerne, foreningerne skal indlevere. Hun stillede også lettelser for foreningerne i udsigt i forhold til GDPR og hvidvask- og terrorlovgivningen.

Lokalesituation vil hun diskutere med Kommunernes Landsforening, men det skal indgå i revisionen af folkeoplysningsloven.
Hun afsluttede også selv med lidt patos:

”Vor tids frihedskamp er kampen mod techgiganterne. Det handler ikke kun om regulering, der sikrer, at vi får friheden til at vælge. Det handler også om, hvad man kan få i stedet for. Og svaret er: Jer, jer, jer. Fordi I stiller de fysiske, frivillige og forpligtende fællesskaber til rådighed – der, hvor man kan få slebet kanterne af, uden at det gør ondt.

Gik du glip af konferencen?

Du kan se hele konferencen på Kulturministeriets hjemmeside frem til 18. juni. Bemærk, at konferencen først begynder ca. et halvt minut inde i videoen.